Følg meg på TWITTER

les mine siste innpill på bloggen

Personalia

Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektet ser på hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdige kandidater. Sæthre ledet tidligere det daglige arbeidet med studieadministrasjon og studieinformasjon ved samme fakultetet. Sæthre har gjennomført praktisk pedagogisk utdanning og har praktisert som lektor i den videregående skolen. Han har deltatt på konferanser og gjennomført studieturer til Storbritannia, USA og Australia.
Arbeider av Tinto, Pascarella, Terenzini og Astin er hovedinspirasjonen. Spesielt Tinto’s longitudinal model of institutional departure er et grunnleggende instrument.

Text in english

Viktig i 2013!

BOK: Skriver på en bok om hvordan man kan arbeide systematisk for å unngå at studentene faller fra. Les mer

Studieløpsprosjektet:
Ved oppstart i 1999 lå fokuset i prosjektet på førstesemesteret hvor fakultetet har oppnådd en markert bedring i resultat og gjennomføring.

I 2001 og 2002 utga prosjektet en egen markedføringsavis om fakultetet.

Hovedproblemet for fakultetet er nå det store frafallet etter 2 og 3 semester. Det er derfor viktig med endel endringer i undervisningen. I den forbindelse har jeg hatt prosjektet TRUST i forskningsrådet, som søker å skape en bedre forståelse blant ansatte for hvilken betydning læringsmiljøet i høyere utdanning har for frafall og da indirekte på rekrutteringen.

Lokalt følges problemene i 2 og 3 semester opp med blant annet å utvikle bruken av programmøter på studieprogrammene. Les mer...

Ideen i Studieløpsprosjektet er å finne ut hvilke tiltak som bør settes inn for å gi mest effekt til lavest mulig kost. Dette krever en helhetlig kjennskap til det tilbudet som gis studentene. Kvantitative og kvalitative studier av læringsmiljøet er derfor gjennomført. Blant annet en større evaluering av Kvalitetsreformen ved fakultetet. PDF-fil

Fremover:

Fagseminar: Den samlede studieadministrasjonen ved fakultet vil arrangere 2-3 fagsseminar.
Det første ble arrangert 16.6.2010

 


SISTE!

Foredrag

Realfagskrisen - Hva kan vi gjøre?
PDF
Planleggingsdag for realfagslærere på Haugalandet 2.1. 2013

Hvordan jobbe systematisk for lavere frafall i høyere utdanning? PDF
Invitert foredrag til OLF (Oljeindustriens landsforening) sitt DIALOGMØTE :   KUNNSKAP OG REKRUTTERING
22. Mai 2012 Tromsø


Har arrangert
Workshop on retention of students in higher education
For the study administration group a part of the University of Bergen (UiB)  Staff Mobility Week 2012

 

Viktige spørsmål:

Om studieadministrasjon

  • Hvordan sikre at studieadministrasjonen reelt avlaster det vitenskapelige personalet?
  • Hvordan bør det studieadministrative arbeidet organiseres?
  • Hvordan kan god informasjon og koordinering gi en mindre stresset arbeidssituasjon for studieadministrasjonen?

Foredrag: Har holdt en rekke foredrag for departementet, rådgivere i skolen og lærere, studenter, studieadministrativt ansatte i høyere utdanning og ulike organisasjoner..

Mer om foredrag og noen evalueringer.

 

 E-mail: harald.sathre@mnfa.uib.no

TLF. 55 582024 FAX. 55 589672
Adr. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 BergenUtvalgte skriftlige arbeider:
- Kronikk i Bergens Tidende 2011 "Vi kan hindre at så mange faller fra"
- TRUST - sluttrapport 2010
- Kvalitetsreformen Hva skjedde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen? Rapport (2007)
- Foredrag på oljemessen i Stavanger ONS 2006 norsk her english here
- Kronikk i Bergens Tidende februar 2006 om realfagskrisen. her
samme i På høyden her
- Høyere utdanning i Australia -Down – under – better – different - similar. En rapport fra en studietur til fire australske universiteter. En rapport fra Studieløpsprosjektet november 2003.
- Bylivet som magnet, Kronikk i Bergens Tidende april, 2003.(skulle vært trykket juni 02)
- Vi bryr oss!, Et tiltak i førstesemesteret, Delrapport 2 i Studieløpsprosjektet, MN-fak. UiB.
- Uhu! - Samfunnets kunnskapsrede. Avisbilag til Bergens Tidende, Haugesunds avis, Stavanger Aftenblad og Sunnmørsposten medio februar.(2001 og 2002):
se internettutgaven her
- Avisen Uhu!, En rapport om produksjon og effekt av avisen Uhu!, Delrapport 1 i Studieløpsprosjektet, MN-fak. UiB.
- Hva er problemet for grunnemnene i matematikk? Rapport, MN-fak., UiB.
( Åsheim, O & Sæthre, Harald Åge (2000))
- Derfor stryker de i matematikk, Kronikk i Bergens Tidende juni, 2000.
- Faste undersøkelser blant helt nye studenter til MN-fak, UiB.
- Topp motiverte studenter, Kronikk i Bergens Tidende 10.04.96
- Studenten i sentrum, Rapport fra seminar om studiekvalitet, MN-fak.,UiB.
(Eide, Ingvild……Sæthre, Harald Åge (1998))

Forkortelser:
MN-fak. - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiB - Universitetet i Bergen