presentasjonsbilde

Produksjonsrapport

Denne nettsiden er laget i forbindelse med vår bacheloroppgave i Nye Medier ved UiB. Se deg gjerne rundt på siden for å interagere med prototypen og for å lese om vår arbeidsprosess fra ide til ferdig løsning.

iphone simulering

Arbeidsprosessen

Vi er på jakt etter et system for å presentere reklame for sluttbrukere på en slik måte at reklamen oppfattes som ønsket informasjon. Siden vi leverer software for streaming, er vi ute etter en måte å presentere informasjon om produktene i forbindelse med en video uten at det oppleves som for inntrengende for sluttbrukeren. - Oppdragsbeskrivelse fra Vimond


Problemstilling

Vil det være mulig å presentere reklame for brukere på en måte som ikke oppfattes som slitsom og irriterende? Hvordan kan en bruker enkelt gjennomføre et kjøp uten å måtte avbryte strømningen eller bli umotivert til kjøpet på grunn av for mange trinn? Dette er noen av problemstillingene vi har tatt for oss og undersøkt under vårens praksisperiode hos Vimond Media Solutions.


Oppdraget fra Vimond handlet om å lage et proof of concept enn å levere et ferdig produkt. Formålet var å verifisere at konseptet har brukspotensiale og er levedyktig.


Brukergruppen - Studenter

Aldersgruppen fra 20 til 29 utgjør den største prosentandelen av aktive kontoeiere av TV2 Sumo per februar 2016. Dette er derimot data knyttet spesielt til hver respektive kontoeier. Dette vil si at det er en mulighet for at kontoeier ikke er eneste bruker, men at andre beboere i husstanden også kan være brukere av samme konto. På bakgrunn av forskning og spørreundersøkelsene gjorde vi antakelsen om at studenter gjerne er både kontoeiere og aktive brukere av egen konto.

Endelig løsning

Løsningen vi landet på involverer fenomenet Second screen. Det vil si at vi inkluderer en supplerende dataenhet for å gi en forbedret seeropplevelse for innhold på en annen enhet, som for eksempel TV eller datamaskin. Vår endelige løsning og utviklede prototype er tenkt innebygd i den eksisterende TV2 Sumo applikasjonen. Dette vil øke sannsynligheten for at brukeren vil ta i bruk løsningen. Folk er i dag kontoeiere på diverse sosiale medier, slik at det å introdusere enda en applikasjon hvor brukeren må lage enda en konto for tilgang kun vil gjøre applikasjonen og dens funksjonalitet mindre ettertraktet. Vi har utviklet en prototype som Vimond selv kan analysere og vurdere verdien av. Vår løsning er å flytte informasjonen om ønsket informasjon på en second screen som er mobiltelefoner gjennom en simulering av applikasjonen til TV2 Sumo. Vimonds løsning var å lage en slags plug-in en kan trykke på tidslinjen for å lagre klær og andre gjenstander som kan kjøpes.