Navn: Camilla Grindheim Larsen - cla084@uib.no

Liste over oppgaver:

Medlemmer av gruppe 7:

Webserien

Lenker:

bilde av Chaplin som filmer