Dette nettstedet er opprettet i forbindelse med en oppgave i faget INFOMEVI172 ved UiB.
Under utviklingen har vi lagt vekt på en grønn layout.
Vi har brukt et canvaselement til å lage en snurrende stjerne, og photoshop til å lage header og informasjon om oss.
Vi har forsøkt å bruke så mange elementer fra HTML5 og CSS3 som mulig. Til videoavspilling har vi benyttet oss av formatene webm og mp4.
De to videoproduksjonene vi har publisert er laget i forbindelse med kurset INFOMEVI172 ved Universitetet i Bergen vårent 2012.

Hva er forskjellen mellom de ulike nettlesere og hvorfor vi bruker prefiks i CSS3?

Svar: Forskjellen mellom de ulike nettleserne er at det varierer hvor godt de støtter CSS3 og hvilke CSS3 funksjoner de har implementert. Derfor brukes det såkalte prefiks når en nettleser tar i bruk nye egenskaper, verdier eller lignende. Ved å bruke prefiks kan disse brukes selv om funksjonene ikke er godkjent eller tatt opp som offisielle standarder. Dette er en fin måte å få testet og videreutviklet uferdige implementasjoner. De forskjellige prefiksene henviser til ulike «rendering engines» som brukes av forskjellige nettlesere.

Hva er hensikten med progressiv forbedring?

Hensikten er å utvikle på en måte som gjør at websiden først fungerer i grunnleggende nettlesere, for så å legge til utvidelser av «unødvendig» og mer avansert CSS for at websiden skal fungere optimalt i fremtidige nettlesere.

Hvorfor bruker man ulike videoformat?

Ulike videoformat brukes fordi de ulike nettleserne bare støtter visse formater. Enkelte av formatene innehar bruksrestriksjoner, mens andre har såkalt åpen kildekode.

Hvorfor skiller man mellom semantikk (HTML) og stil (CSS)?

Fordi dette gjør det enklere å utforme gode nettsteder. Spesielt for nettsteder som skal fungere på flere plattformer er det en fordel at stildelen og innholdsdelen er skilt fra hverandre.

Hva menes med boksmodellen i CSS?

Når man snakker om en boksmodell i CSS, er det med tanke på design. Alle HTML elementer kan sees på som bokser. I det store og hele er CSS boksmodellen en boks som pakkes rundt HTML elementer. Den består av fire deler: Margin, border, padding og content(innhold).

Hvilke nettlesere testet dere siden i? Og i hvilke oppløsninger?

Firefox. 1280x1024.