Follow!
Heuristikker for koden:
  1. Koden skal være lettleselig for utvikleren.
  2. Koden skal struktureres i klasser og ID der det er mulig.
  3. Generell/random stil i CSS skal ligge øverst.
  4. Prøve å legge koden i CSS kronologisk - kode som stiler samme elementer skal ligge i nærheten av hverandre.
  5. HTML og CSS skal kommenteres der det kan være tvil om hva man fikser på.
  6. Indentering: Åpne og slutt-tagger ligger vertialt på samme linje.