Kortkurs i

Level Set Methods & Fast Marching Methods

I sammenheng med seminaret i industriell matematikk vil det bli holdt en forelesningsserie om Level Set metoder og Fast Marching metoder. Forelseningene vil bli holdt torsdager 1215-1400 i rom 640 (Autogården) følgende datoer:

30.09.1999 Innledning - utledning av ligninger for bevegelse av kurver/skilleflater.
(Foreleser: H. F. Nordhaug)

28.10.1999 Teori og algoritmer - tradisjonelle teknikker, viskositetesløsning, Hyperbolske konserveringslover.
(Foreleser: H. F. Nordhaug)

04.11.1999 Effektivitet og adaptivitet - narrow level set methods, heap sorting for fast marching methods.
(Foreleser: H. F. Nordhaug)

Forelesningene vil følge boka "Level set methods and fast marching methods" av J. A. Sethian. Boka kan skaffes billig og raskt fra Amazon UK

Relevante linker:


Valid HTML 4.0! Sist oppdatert: Fri Oct 1 08:40:05 1999 av Hans Fredrik Nordhaug