Simulering av en-dimensjonal to-fase strøm


Animasjonen viser en-dimensjonal to-fase strøm i et homogent reservoar uten kapillærtrykk. Følgende ligning er løst

hvor og er satt til lik 1 for å gjøre det enkelt.

Figuren under viser initialprofilen. Kun vannmetningen er vist. Oljemetningen er alltid gitt som 1 minus vannmetningen.Når animasjonen går vil initialprofilen vises i grått.

Løsningen er beregnet med et forover-tid bakover-rom differenseskjema med og . Til sammen er 250 tidssteg kjørt.


[ Startsiden ] [ Vis film! ]