English - Norsk Universitetet i Bergen : MatNat : Matematikk : Hans Fredrik Nordhaug

Noen animasjoner

En-dimensjonal Buckley-Leveret ligning

To-dimensjonal nettverksmodel for flerfase strøm i porøse medier [ På engelsk ]