English - Norsk Universitetet i Bergen : MatNat : Matematikk : Hans Fredrik Nordhaug

Forskningsområder

  • konserveringslover
  • operator splitting
  • frontfølging
  • multifase strøm i porøse medier
  • konveksjon-diffusjons ligninger
  • skilleflateareal og multifase strøm
  • nettverksmodeller for porøse medier

Publikasjoner, foredrag og konferanser