English - Norsk Universitetet i Bergen : MatNat : Matematikk : Hans Fredrik Nordhaug

Undervisning

Undervisningskompetansen min er som gruppeleder her ved UIB. Jeg har vært gruppeleder både på matematisk institutt og på institutt for informatikk.

1994 Høst M100 1997 Vår I160
1995 Vår M101 1997 Høst M118
1995 Høst M100 1998 Vår M113
1996 Høst M118 1999 Høst M112

I tillegg har jeg holdt et kort kurs i Level Set og Fast Marching metoder høsten 1999.

Høsten 2003 var jeg deltid foreleser og koordinator for INF100 (Programmering 1).