Alastair D. Jenkins
Senior Scientist, Uni Research Computing

English


Forskningsinteresser

Overflateprosesser i havet
Marine grensesjikter og vindkraft


CV

Mini CV

2003-: Seniorforsker, Uni Computing, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen, og Bjerknessenteret for klimaforskning

September-desember 2002: Forsker/fagsekretær (NOClim-prosjektet), Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen

1999-2002: Forsker (havbølger, atmosfære-hav interaksjon), Meteorologisk institutt (met.no), Bergen

1993-1999: Seniorforsker (radarfjernmåling, atmosfære-hav interaksjon), Nansensenteret for miljø- og fjernmåling (NERSC), Bergen

1987-1993: Seniorforsker (havmodellering, atmosfære-hav interaksjon), IBM forskningssenteret, Bergen

1982-1987: Forsker (oseanografi), Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser (IKU), Trondheim

1979-1982: Post-dr. research associate (havmodellering), Department of Offshore Engineering, Heriot-Watt universitet, Edinburgh, Skottland

1978-1979: Assisterende meteorolog, Imcos Marine Ltd., Aberdeen

1978: Ph.D. i øvreatmosfærefysikk, Universitetet i Aberdeen, Skottland

1974: B.A. i naturvitenskap (fysikk - teoretisk opsjon), Universitetet i Cambridge, England


Prosjekter m.m.

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Atmosphere-Ocean Interaction

Polar Ocean Climate Processes (ProClim)

Norwegian Ocean Climate Project - tidligere fagsekretær


Annet


Publikasjoner

Publikasjonsliste


Adresse

Alastair D. Jenkins, Ph.D.
Kontor:
Uni Research Computing
2. etg., Datablokken
Høyteknologisenteret,
Thormøhlensgate 55,
Postboks 7810,
5020 Bergen

Telefon: 55 58 26 32
Fax: 55584295
Epost: alastair.jenkins@uni.no
Vev: http://www.gfi.uib.no/~jenkins


Innhold: alastair.jenkins@uni.no Teknisk: webmaster@uib.no
© Uni Research 2014