Vitenskapen er en av samfunnets mest dominerende institusjoner. Den er en viktig kilde for legitimering av beslutninger og den påvirker våre livsvilkår økonomisk, sosialt og kulturelt. Det er derfor viktig å reflektere over og vurdere ulike aspekter av vitenskapens autoritet og status.

Se ressurs-sidene for videre lesning om de ulike emnene

Kursplan, våren 2003

Torsdag 13. februar, 17.15:
- Introduksjon: Hvorfor vitenskapsfilosofi?
- Aristoteles til von Wright: Kort historisk overblikk
- Induktiv og deduktiv metode
- Introduksjon til den logiske positivismen
(Tradisjoner og skoler ... ; Kap 1, 2.2 og 2.3)

Fredag 14. februar, 17.15:
- Den logiske positivismen; universalspråk, verifikasjonsprinsipp, ...
(Tradisjoner og skoler ... ; Kap , 2.7, 2.8, 2.10, 2.12 og 2.13)

Lørdag 15. februar, 9.15:
- Formalvitenskapenes vitenskapsfilosofi
- Naturvitenskapenes vitenskapsfilosofi
- Hypotetisk-deduktiv metode
(Glimt fra ... ; Kap 1.1 til 1.4 og 3.1 til 3.4)

Torsdag 6. mars:
- Gjennomgang av innsendte oppgavebesvarelser
- Karl Popper, den kritiske rasjonalismen, falsifikasjon, evolusjon, ...
(Tradisjoner og skoler ... ; Kap 3.1 til 3.5)

Fredag 7. mars:
- Semantisk og pragmatisk meningsteori, ...
- Thomas Kuhn, paradigmer, revolusjoner, ...
(Tradisjoner og skoler ... ; Kap 4.2 til 4.5)

Lørdag 8. mars:
- Fortsettelse fra fredag
- Samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi
(Glimt fra ... ; Kap 4.1 til 4.5)

Torsdag 27. mars:
- Gjennomgang av innsendte oppgavebesvarelser
- Humanioras vitenskapsfilosofi, ...
(Glimt fra ... ; Kap 2.1 til 2.3)
- Hermeneutikk, Wilhelm Dilthey, ...
(Tradisjoner og skoler ... ; Kap 5.2)

Fredag 28. mars:
- Hans Georg Gadamer, kritikken av Dilthey, ...
- Karl-Otto Apel, skillet mellom kausale og forstående erkjennelsesformer, ...
- Georg Henrik von Wright, intensjonale forklaringsmodeller, ...
(Tradisjoner og skoler ... ; Kap 5.3 til 5.6)

Lørdag 29. mars:
- Tilbakeblikk/repetisjon

---

Oppdatert 13.02.03

Med forbehold om endringer og forskyvninger.