[an error occurred while processing this directive] : Avhandling : Figurar

Kart, diagram i fargar

Figurar (kart og diagram) som var i fargar er ved utskrift blitt til gråtonar. Til ein viss grad har dette ført til at nokre av figurane ikkje er så tydelege som dei var i fargar.
 • Figur 6-1 Regionar for vesentlege næringsvegar. Norge 1865.
 • Figur 6-2 Regionar for poltisk avstand. Norge 1900. Etter Sten Sparre Nilson
 • Figur 9-1 Prosentvis årleg folkevekst 1855-1865. Norge 1865.
 • Figur 9-2 Prosentdelen einpersonhushald av alle private hushald. Norge 1865.
 • Figur 9-6 Prosentdel av befolkninga 15 år og eldre i sekundær eller tertiærnæringar. Norge 1900.
 • Figur 9-7 Median etableringsalder for menn. Norge 1900
 • Figur 9-9 Gjennomsnitt hushaldsstorleik for hovudpersonar i alderen 28-32 år. Norge 1900
 • Figur 9-15 Timing av livsløpsovergangen 'Forlate opphavsfamilien'. Alder ved første kvartil. Norge 1900.
 • Figur 9-16 Eldre sin affiliatet i høve til ikkje-eldre. Eldre=personar 65 år og eldre. Norge 1900.
 • Figur 9-17 Kårfolk og husbondsfolk. Felles eller separat hushald. Norge 1900.
 • Figur F-1 Dynamisk modell for befolkning og ressursar. Wrigley og Schofield:1989.
 • [an error occurred while processing this directive] Friday, 14-Nov-2003 15:12:12 CET [an error occurred while processing this directive]