[an error occurred while processing this directive] : Avhandling : Programdokumentasjon

Programdokumentasjon

Dei fleste av desse programma er spesifikke og løyser spesifikke oppgåver. Dei er i liten grad generelle slik at dei kan nyttast i andre samanhengar direkte utan programmering. PÅ bruk av andre type data, andre folketeljingar, må t.d. gjerne lesemodulen skrivast om.

Hovudprogram

  • Ugen1801 Les koda filer for 1801-teljinga og genererer individfiler, hushaldsfiler og kommuneaggregat
  • preadtek Les folketeljingsfiler og genererer individfiler, hushaldsfiler og ulike kommuneaggregat
  • Ukodeles Les koda individ-filer for generering av livsløpsvariablar på fleire nivå, by/land, regionar. Aggregerer også matrikkelen 1886 frå bruk til brukar og til kommunenivå
  • Hjelpeprogram

  • upgjkommKodar prestegjeld og bynr i 1801-filer om til NSD-kommunenr
  • Merge Fletting av NSD-stat filer.
  • CurveFit Delphi-modul nytta i PGEN1801 for utrekning av variablar for livsløpsovergangar. [an error occurred while processing this directive] Friday, 14-Nov-2003 15:48:46 CET [an error occurred while processing this directive]