[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS114 : Forelesingar : Elitane

Forelesing 2: Elitane

Pensumlitteraturen gjer greie for tre elitegrupper i det tidleg moderne samfunnet: Adelen (ruling elite), borgarskapet (middle elite) og bygdeeliten. Standssamfunn blir nytta for å beskrive dette samfunnet; eit samfunn der fødsel, råderett over jord (og menneske) er vesentleg. Der sosiale, økonomiske og politiske skilnader er forøkt sementert ved lovverk og gjennom den økonomiske politikken (Næringsprivileg).

Forelesing som Støtteark ("Handouts") NB! Stor pdf-fil. Tek lang tid å laste ned.

Sentrale omgrep


Identitet
Elite: Kva er elite?
Adel / Aristokrati
Borgarskap/bourgeois (bourgeosie)
Embetsstand
Bygdeelite
Privileg
Stand og standssamfunn

Spørsmål til pensum (Kamen)

 1. Kva skapar identitet?
 2. Kva retter og plikter hadde dei ulike samfunnsgruppene?
  Adelen
  Borgarskapet
  Bøndene
  Kyrkja
  Kva kjenneteiknar eit standssamfunn?
  Oppgåve til diskusjon: Ta utgangspunkt i dei to første paragrafane i Menneskerettserklæringa av 1789? (Lenke nedanfor) Kven har desse to paragrafane brodd i mot?

Kjelder

Forordning om rangen av 1671
Grevernes privilegier (Schous forordninger)
Borgerskap i Bergen 1600-1751
Tingbøker for Nordhordland
Bergen bys priviliegier 1662

Christian 5.s Norske lov 1687
Schous forordninger Menneskerettserklæringa 1789 (norsk oversetjing)
Declaration of the Rights of Man 1789 (engelsk oversetjing)

Sentralt pensum


Henry Kamen, Early modern European society, Kapittel 4 og 5.

Ekstra litteratur

Lenker

Studieplan
Pensum
Forelesingar
Semesterplan
[an error occurred while processing this directive] Monday, 12-Sep-2005 08:52:04 CEST [an error occurred while processing this directive]