[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS114 : HIS114 Forelesingar

Forelesingsressursar HIS114, hausten 2005

HIS114 Samfunn, kjønn og kriminalitet i Norge og i Europa i tidleg moderne tid

Klikk på ikon for spesifikke ressursar til kvar forelesing

Forelesingssamandrag

1:
Introduksjon
2:
Elitane: Adel, embetsstand og borgarskap
3:
Kjønnsroller og kjønnsideal
4:
Familie og hushald. Farsautoritet.
5:
Tingplass og kyrkjebakke – møteplassar mellom allmuge og øvrigheit
6:
Lite tjuveri, mykje vald – eit særnorsk kriminalitetsmønster?
7:
Reformasjonen, maktstaten og strafferetten
8:
Trolldomsprosessane i Noreg og Europa
9:
Kontrollen med seksualiteten
10:
Utgruppene: fattige og farande folk
11:
Bondeopprør og sosial uro
11:
Oppsummering og spørjerude
[an error occurred while processing this directive] Wednesday, 09-Nov-2005 13:10:48 CET [an error occurred while processing this directive]