[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS115 : Byens sosiale landskap

Forelesingsressursar til HIS115 forelesing

Forelesing "Byens sosiale landskap" som PDF-støtteark
Forelesing "Byens sosiale landskap" som Powerpoint-visning

Kjelder/øvingar:

1. Organisering av samfunnsproduksjon i hushald.
Utdrag frå folketeljinga 1801.
Handverkar og kjøpmannshushald med sveinar og drenger Nøstet/Vågen som pdf
Hushald med gifte arbeidsfolk på Nøstet som pdf

2. Kategorisering av klasse og sosiale lag etter yrke.
Yrker frå Folketeljinga 1900

Hovudtema og sentrale omgrep

 • Standssamfunn
 • Klassesamfunn
 • Spørsmål til pensum

  Litteratur


  Edvard Bull, Arbeidermiljø
  Finn Olstad, Arbeiderklassens vekst og fall
  E. P. Thompson, The Making of the english working class
  Knut Kjeldstadli. Standssamfunnets oppløsning. Kontrast 7, s. 50-61.
  Tore Pryser. Norsk historie 1814-1860 : frå standssamfunn mot klassesamfunn. s. 19-30

  [an error occurred while processing this directive] Friday, 04-Mar-2005 08:38:12 CET [an error occurred while processing this directive]