HJEMMESIDEn til KARI kk
HJEMMESIDEn til KARI kk
 

 

L i t t O m M e g S e l v

S t r a n g e h a g e n 22

 

g o o g l e - s ø k

s ø k e m o t o r e r

e x c h a n g e /

n e t c o m

f a c e b o o k

t w i t t e r

f l i c k r

min blogg; space

mobil-blogg

 

DIS - N O R G E

G E N i

a n b y t a r

D i g i t a l a r k i v e t

-f o r u m

a n c e s t r y . c o m

-f o r u m

 

U m i B

U m i B - f a c e b o o k

U m i B - t w i t t e r

U N I M U S

U n i v I B e r g e n

r e i s e r e g n i n g

m e l t z e r

u n i . f o n d e t

L Y D I A

B R I T A

S E B R A

T J I N F O

e - p h o r t e

b a s w a r e

e - h a n d e l

U i B - i n t r a n e t t

 

d a g b l a d e t

b e r g e n s - t i d e n d e

v e r d e n s g a n g

a f t e n p o s t e n

NR K

n e t t a v i s e n

 

Å s a n e J F F

V e s t l . F u g l e h u n d k.

N E S K

L e s e S a l o n g

 

e b a y

f i n n . n o

 

F o r e l e s n i n g e r

M u s e u m s a p p

QR - G U I D E

QR - H V A L S A L

S A - Q R

mumie - norsk

mumie - engelsk

A R K E O - l o g g e n

S c e n o g r a f i

G a m l e N a b o a r

R e i s e v e s k a

F ø r

E N I D

M i d d e l a l d e r k a m m e r

M a r i a k i r k e n

A R K E O L O G E N

N e t t r e s s u r s e r

F I L M F O R U M

H V A L S A L E N

B U B O

A f r i k . m a s k e r

M i s s i o n s

R e i n j a k t

B a n d o n e o n

G l a s s 1 3 0 0 - 1 6 0 0

m u m i e w e b

 

k u l t u r n e t t . n o

a r k e o l a n d

e d d

u n i m u s

d o k . p r o

Sjøfarten

Riksantikvaren

KHM Oslo 

NHM Oslo

UiO: (IAKH)

UiB: (AHKR)

Vitenskapsmuseet

NTNU: (HRKI)

Tromsø museum

UiT: Institutt for arkeologi

H fylkeskommune

MR fylkeskommune

SF fylkeskommune

 

 
HJEMMESIDEn til KARI kk

 

 

 

 


 

gOdt Portrett...

Jeg heter Kari Klæboe-Winther Kristoffersen og bor i Bergen sammen med mann og to barn. Jeg er opptatt av friluftsliv, jakt, fuglehund, hage, litteratur i tillegg til at jobben min langt på vei også er min hobby.

Jeg arbeider ved Universitetet i Bergen som leder for Publikumsseksjonen ved Universitetsmuseet der jeg arbeider med formidling fra både De Kulturhistoriske Samlinger og De naturhistoriske samlinger.

Jeg har arbeidet med arkeologisk oppdragsvirksomhet, med med IKT-basert formidling, og også medutredninger, rådgivning, konsulentoppgaver knyttet til publikums-relaterte områder.

Jeg har arbeidet i flere år som forsker innen arkeologisk oppdragsforskning ved Bergen Museum.

Noen prosjekter jeg har laget :

G a m l e N a b o a r

R e i s e v e s k a

F ø r

E N I D

L e s e S a l o n g

M i d d e l a l d e r k a m m e r

M a r i a k i r k e n

A R K E O L O G E N

N e t t r e s s u r s e r

H v a l s a l e n

F I L M F O R U M

B U B O

A f r i k . m a s k e r

M i s s i o n s

R e i n j a k t

B a n d o n e o n

G l a s s 1 3 0 0 - 1 6 0 0

m u m i e w e b

T e s h e m m i n s h i s t o r i e

 

 

 

 


HJEMMESIDEn til KARI kk