UiB > HF > LLE > Sandøy

 

 

 

Dialektendringsprosessar

 

Universitetet i Bergen

 

 

 

² Prosjektskisse

 

 

 

² Ragnhild Lie Anderson: Metodisk opplegg

         for feltarbeid

 

Publikasjonar:

Medarbeidarar:

 

² Midøya (Marie Fossheim)

     Helge Sandøy (ansvarleg)

 

² Molde: Molde by (Hild Meland Rød)

     Ragnhild Anderson (førsteamanuensis)

 

² Molde: Bolsøy (Edit Bugge)

     Bente Selback (forskar)

 

² Vanylven (Anna Lianes)

 

 

² Øygarden (språkendring) (Silje Villanger)

 

 

² Øygarden (holdningar) (Kathrine Aasmundseth)

 

 

² Bergen – sentrum (Marianne Valeberg Nornes)

 

 

² Bergen – Fana (Maria-Rosa Doublet)

 

 

² Bergen – Ytre Arna

Masterstudentar no:

 

² Ullensvang (Hallvard Lid)

 

 

² Kvinnherad og Etne (Liv Torunn Tjemeland)

Trond Minde

 

² Randaberg (Ingrid Doublet)

Øystein Hassel

Rut Heradstveit

 

² Stavanger (Kristine Nymark Aasen)

 

           

² Hå: Ogna (Per Sigmund Sævik Bøe)

Tidlegare masterstudentar:

 

² Varhaug og Nærbø (situasjonsvariasjon) (Kjersti Wold Slettebø)

 

 

² Bærum (Agnes Thrastardottir Kroken)

Per Sigmund Sævik Bøe, Maria-Rosa Doublet, Marie Fossheim, Agnes Thrastardottir Kroken, Anna Lianes, Hallvard Lid, Marianne Valeberg Nornes, Hild Meland Rød, Kjersti Wold Slettebø, Liv Torunn Tjelmeland, Silje Villanger, Kristine Nymark Aasen og Kathrine Aasmundseth

 

 

² Ragnhild Lie Anderson: «Skal vi gå på sjino, dere?» I: Bergens Tidende, 4. jan. 2015.

² Maria-Rosa Doublet: «Ytre Arna – fra strilemål til bergensk på en generasjon». I: Replikk 38 (2014).

² Helge Sandøy: Driving forces in language change – in the Norwegian perspective. I: Tore Kristiansen & Stefan Grondelaers (red.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies, 125–151. Oslo: Novus.

² Ragnhild Lie Anderson & Edit Bugge: “Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests”. I: Acta Linguistica Hafniensia 47, 2. (2015)

² Hallvard Lid: “Variasjon og endring i Ullensvang.” I: Hardanger historielag 2016.

 

 

 

 

² Unicode-rettleiing

 

² Omtalar av prosjektet

² Talebanken

 

 

 

 

 

² Frekvensordbok over norsk talemål

 

 

² Sosiolingvistiske termar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²