UiB > HF > LLE > Sandøy

 

Dialektendringsprosessar

Rapportar (masteroppgåver):

 

 

       Midøya

Prosjektskisse

       Molde

 

       Vanylven

Medarbeidarar:

       Øygarden (språkendring)

  Helge Sandøy (ansvarleg)

       Øygarden (språkholdningar)

  Ragnhild Anderson (førsteamanuensis)

  Bente Selback (forskar)

  Per Sigmund Bøe (vitskapleg assistent)

       Bergen – sentrum

 

       Bergen – Fana

Masterstudentar no:

       Bergen – Ytre Arna

   Hallvard Lid

       Stavanger

  

       : Ogna

              Varhaug og Nærbø(situasjonsvariasjon)

 

 

Tidlegare masterstudentar:

Ragnhild Anderson: Metodisk opplegg for feltarbeid

Unicode-rettleiing

   Per Sigmund Sævik Bøe,

   Maria-Rosa Doublet, Marie Fossheim,

   Agnes Thrastardottir Kroken, Anna Lianes,

   Marianne Valeberg Nornes, Hild Meland

   Rød, Kjersti Wold Slettebø,  Silje Villanger,

   Kristine Nymark Aasen og Kathrine Aasmundseth

 

Omtalar

Oversikt over formidling frå prosjektet

 

Talebanken

 

Frekvensordbok over norsk talemål