UiB > HF > LLE > Sandøy

 

Dialektendringsprosessar

Rapportar (masteroppgåver):

 

 

       Midøya

Prosjektskisse

       Molde

 

       Vanylven

Medarbeidarar:

       Øygarden (språkendring)

  Helge Sandøy (ansvarleg)

       Øygarden (språkholdningar)

  Ragnhild Anderson (førsteamanuensis)

  Bente Selback (forskar)

 

       Bergen – sentrum

       Bergen – Fana

       Bergen – Ytre Arna

       Stavanger

       : Ogna

              Varhaug og Nærbø(situasjonsvariasjon)

       Bærum

 

Masterstudentar no:

   Hallvard Lid, Trond Minde,

   Liv Torun Tjelmeland

 

 

Tidlegare masterstudentar:

Ragnhild Lie Anderson: Metodisk opplegg for feltarbeid

Unicode-rettleiing

   Per Sigmund Sævik Bøe,

   Maria-Rosa Doublet, Marie Fossheim,

   Agnes Thrastardottir Kroken, Anna Lianes,

   Marianne Valeberg Nornes, Hild Meland

   Rød, Kjersti Wold Slettebø,  Silje Villanger,

   Kristine Nymark Aasen og Kathrine Aasmundseth

 

Omtalar

Oversikt over formidling frå prosjektet

 

Talebanken

 

Frekvensordbok over norsk talemål

 

Artiklar:

* Ragnhild Lie Anderson: «Skal vi gå på sjino, dere?» I: Bergens

Tidende 4. jan. 2015.

 

* Maria-Rosa Doublet: «Ytre Arna – fra strilemål til bergensk på en

generasjon». I: Replikk 38 (2014).

 

* Helge Sandøy: Driving forces in language change – in the Norwegian perspective.

I: Tore Kristiansen & Stefan Grondelaers (red.), Language (De)standardisation in

Late Modern Europe: Experimental Studies, 125–151. Oslo: Novus.