Språkutvikling på industristadar

 

 

 

 

 

 

Prosjektleiar: Helge Sandøy

 

 

 

 

 

 

Undersøkingsstadar:

 

   Årdal

   Tyssedal

   Odda

   Sauda

 

 

Medarbeidarar:

   Randi Neteland, stipendiat

   Helene Hildremyr, stipendiat

Talemålsprosjekta ved UiB

Dialektendringsprosessar

Talebanken

 

 

 

Ferdige masteroppgåver:

   Årdal (v/Elinn Myklebust)

   Tyssedal og Odda (v/Randi

      Haugen Ødegård)

 

Ferdig doktoravhandling:

   Årdal og Sauda (v/Neteland)

Prosjektskissa

 

 

 

 

Publikasjonar:

Randi Neteland: Industristedtalemål og dialektendring. I: NLT 1/2013: 76–97