Talemålsprosjekta

 

ved UiB

 

Dialektendringsprosessar (heimeside for prosjektet)

 

Talebanken (orientering om korpuset)

Språkutvikling på industristader (heimeside for prosjektet)

 

Dialektar på Vestlandet (beskrivingar)

LIA (Language Infrastructure

                     made Accessible)

 

Definisjonar av sosiolingvistiske termar

 

 

Målføresamlinga (kort presentasjon)

                              (lang presentasjon)

 

 

 

 

Talemål hos ungdom i Bergen (TUB): artiklar

 

Andre talekorpus:

  Nordisk dialektkorpus

  British National Corpus

Målføresamlinga             (kort presentasjon)

                                         (lengre presentasjon)

 

 Unicode, lydskrift

 Lydar

 

 og IPA-teikn