Talemål i Bergen

Redaktør: Helge Sandøy

 

Nr. 1 (1/1983):

 

Stig Helge Johannessen: Om ‘skjendisar’ og ‘chipsreiarar’. Bruken av sje-lyd og kje-lyd i bergensmålet

5-28

Johan Myking: «Å ligge i ovnene og sitte på kaffikjelen.» Parverb i bergensmålet: ligge/legge og sitte/sette

29-42

Harald Ulland: Bruken av den, han og ho om inanimata i talemålet i Bergen

43-78

 

 

Nr. 2 (2/1983):

 

Johan Myking: Adverba og no i bergensmålet. Lingvistisk og sosiolingvistisk variasjon

5-66

Johan Myking: Fem leksikalske variablar i bergensmålet

67-121

 

 

Nr. 3 (1/1984):

 

Stig Helge Johannessen: Om uttalen av trykklett e i bergensmålet

5-27

Harald Ulland: Det bergenske ego. Om formene eg, e og jei i bergensk

28-53

Harald Ulland: Nokre personlege pronomen som sosiolingvistiske variablar i Bergen

54-71

 

 

Nr. 4 (1988):

 

Johan Myking: Grammatiske kv-ord som sosiolingvistisk variabel

5-38

Jon Erik Hagen: Bergensmålets fleksjonsmorfologi

39-137

 

 

Nr. 5 (1994):

 

Agnete Nesse: Kollektiv og individuell variasjon i bergensdialekten

1-165