Oppdateringar

I den norske utgåva frå 2004 og den tyske frå 2007 har det kome inn ein og annan trykkfeil. Det er også ein del stader der vi gjerne vil supplere teksten:

Trykkfeil & tilføyingar

 


Faksimilar

Kap. 1, 4 og 12 av handboka har mange faksimilar av diplom og handskrifter. Desse har vi no lagt ut, for det meste i betre kvalitet enn i den trykte boka. Her er også faksimilar til dei åtte tekstprøvene i kap. 12:

Faksimilar

 


Tekstar til kap. 12

I handboka er tekstprøvene i kap. 12 attgjevne dels i diplomatarisk form og dels i lett normalisert form. Her har vi ført alle over i same diplomatariske form, og dessutan retta nokre feil:

Tekstar kap. 12 (PDF-fil)

 


Kva med urnordisk?

For den som har lyst til å vite meir om overgangen frå urnordisk til norrønt språk har vi lagt ut eit større kapittel om dette - berre tilgjengeleg på denne nettstaden:

Urnordisk & norrønt

Handbok i norrøn filologi

www.nofihandbok.no


 

Handbok i norrøn filologi har vore eit standardverk sidan den første utgåva kom på norsk i 2004 og på tysk i 2007. Bak boka står eit knippe på ti forfattarar med fagleg tyngd på sine felt og med evne til å formidle stoffet på ein levande måte. I januar 2013 kom boka ut i ei ny norsk utgåve - med tre heilt nye kapittel og gjennomillustrert i fargar.

Også den nye utgåva har kome på Fagbokforlaget og i serien til Landslaget for norskundervisning. Utgåva er på 800 sider.

 


Innhald

I tillegg til forord, innleiing, litteraturliste og eit register i fem delar har den nye utgåva av handboka tretten kapittel:

Kap. 1. Håndskrift- og arkivkunnskap (av Jon Gunnar Jørgensen, Univ. i Oslo)
Kap. 2. Tekstkritikk og tekstfilologi (av Odd Einar Haugen, Univ. i Bergen)
Kap. 3. Runologi (av Karin Fjellhammer Seim, NTNU, Trondheim)
Kap. 4. Paleografi (av Odd Einar Haugen, Univ. i Bergen)
Kap. 5. Diplomer, lover og jordebøker (av Jon Gunnar Jørgensen, Univ. i Oslo)
Kap. 6. Lærdomslitteratur (av Jonas Wellendorf, Univ. i Berkeley, California, USA; tidl. Univ. i Bergen)
Kap. 7. Edda- og skaldedikt (av Else Mundal, Univ. i Bergen)
Kap. 8. Sagalitteraturen (av Else Mundal, Univ. i Bergen)
Kap. 9. Mytologi (av Bernt Øyvind Thorvaldsen, Høgskolen i Telemark; tidl. Univ. i Bergen)
Kap. 10. Syntaktisk utvikling (av Marit Aamodt Nielsen, Univ. i Agder)
Kap. 11. Person- og stadnamn (av Inge Særheim, Univ. i Stavanger)
Kap. 12. Gammalislandsk og gammalnorsk språk (av Jan Ragnar Hagland, NTNU, Trondheim)
Kap. 13. Mellomnorsk språk (av Endre Mørck, Univ. i Tromsø)

Kap. 5, 6 og 9 er nye i denne utgåva, men dei andre kapitla er også reviderte og oppdaterte.

 


Tysk utgåve av handboka

Handbok i norrøn filologi vart omsett til tysk og utgjeven på forlaget Walter de Gruyter i Berlin i 2007. Omsetjinga er utført av Astrid van Nahl, som har lang røynsle med slikt arbeid og som sjølv har redigert og forfatta fleire bøker i norrøn filologi. Boka kom ut i trykt form 13. september 2007, og vart i 2011 utgjeven som elektronisk bok (ebook):

Altnordische Philologie

Den tyske tittelen er Altnordische Philologie: Norwegen und Island. I samband med omsetjinga til tysk er handboka revidert på fleire punkt og framstillinga tilpassa tyske lesarar.

Den tyske utgåva har eit omfang på 656 sider.

 


Meldingar av boka

Den norske utgåva (2004):
Erik Simensen, Maal og Minne (2005), s. 208–213.
Gudlaug Nedrelid, Collegium medievale 18 (2005), s. 188–193.
Tanja Brünger, Skandinavistik 35 (2005), s. 146–147.
Michael Schulte, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und literatur 128:2 (2006), s. 320–323.
Magnus Rindal, Historisk tidsskrift (2006/1), s. 120-125.

Den tyske utgåva (2007):
Lars-Erik Edllund, Arkiv för nordisk filologi (2007), s. 172–173.
Brendan Wolfe, The Linguist List (1. juli 2008).
Anatoly Liberman, Journal of English and Germanic Philology October 2008, s. 538–541.
Eva Nyman, Namn och Bygd 96 (2008), s. 140–143.

 


Presseomtale

Nytt på Høyden (12.01.2005)
Nytt på Høyden (19.09.2007)

 

 


Oppretta 01.11.2004.
Sist oppdatert 02.01.2013 av OEH.