ArtsApp
ArtsApp er en interaktiv identifikasjonsnøkkel til bruk ved artsbestemmelse.
Nøkling av arter kan være tidkrevende og vanskelig. Tradisjonelle nøkler kan være kompliserte og til dels vanskelige å forstå, og derfor har vi utviklet ArtsApp. ArtsApp er et verktøy som gjør det enklere å komme fram til hvilken art man har. I tillegg vil den gi informasjon om artens spesielle kjennetegn.
ArtsApp skiller seg fra tradisjonelle nøkler ved at man ikke trenger å gå punktvis gjennom nøkkelen, men heller kan velge ut hvilke kjennetegn man vil bruke.

ArtsApp er utviklet som et samarbeid mellom:
- bioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi
- Universitetet i Bergen | Skolelaboratoriet i realfag
- Artsdatabanken

Applikasjonen er foreløpig i testfasen, og denne versjonen er en beta-versjon med begrenset funksjonalitet.

Artsapp kan lastes ned til Android på Google Play: Android app on Google Play