LISP med Slime (og SBCL) på HF-datalabben

Dette dokumentet viser korleis du kan nytte Slime med Solaris-maskinane på datalingvistikk-labben. Slime er ein ganske kul emacs-modus som gir litt hjelp når du skal programmere i LISP; både i form av enkle finessar:

og meir omfattande funksjonar:

Slime ser ikkje ut til å fungere med LISP-versjonen (CMUCL 18d) på Solaris-maskinane på HF, og ein lokal CMUCL av nyaste versjon så ut til å gi konfliktar med den gamle, så eg installerte ein annan, tilsvarande Common Lisp-tolk kalt Steel Bank Common Lisp.

Innhald

Installere Steel Bank Common Lisp

Gjer slik:

Installere Slime

Starte Slime

Neste gong du starter Emacs og opner ei .lisp-fil kan du nytte denne emacs-kommandoen:

M-x slime

(dvs. Meta-knappen og "X", for så å skrive "slime"; på datalabben er "flagg"-knappen Meta-knapp) for å starte The Superior Lisp Interaction Mode for Emacs.

Elles har cliki.net ein god intro til dei ulike funksjonane i Slime, denne er verdt å se gjennom. Debugger-funksjonar som M-n er spesielt hendige å lære seg; M-n let deg gå gjennom backtracen kall for kall (M-p går baklengs), og viser kva dei lokale variablane i funksjonen er, i tillegg til å vise kildekoden til funksjonen i ein eigen buffer – herfra kan ein t.d. trykke r for å returnere ein valfri verdi til forrige funksjon i kallstabelen, eller trykke i for å "inspisere" og få meir informasjon om ein valfri, gjerne lokal, variabel. Ein annan nyttig kommando: Når markøren er ved namnet på ein funksjon kan du nytte M-. (Meta og punktum) for å hoppe til funksjonsdefinisjonen, medan M-, tek deg tilbake.

(Send meg gjerne epost om du har problemer med å få installert Slime/SBCL.)

tilbake

Forfattar: Kevin Brubeck Unhammer <p.ixiemotion hos gmail.com>

Dato: 2009-02-19 13:11:09 CET

HTML generated by org-mode 6.19d in emacs 22