Besvergelser og kraftuttrykk:

Uttrykk for forskrekkelse:

Hoveringer:

(Se også denne fine listen over gode fornærmelser.)

Nedsettende, påpekende beskrivelser:

Noen treffende adjektiv:

&cetera:

Og noen mindre gode forslag:

xhtml   css   cc   508   aaa   |   Død og fordervelse over programvarepatenter   |   Internet Exploder er et uterlig skaberakk   |   Pokker ta all denne besudlete spam  
Sist endra 01/02/2009 av Kevin Brubeck Unhammer. E-post: kevin.unhammer hos student.uib.no