Kevin Brubeck Unhammer, datalingvistikk, UiB

Kevin Brubeck Unhammer

Master i datalingvistikk og språkteknologi ved Universitetet i Bergen. Oppgåven min (ein del av XPAR-prosjektet) handla om parallelle trebankar og LFG-informert frasesamanstilling.

Nedanfor følgjer notat og oppgåver frå kurs i datalingvistikk, språkteknologi og kognitiv vitskap ved Universitetet i Bergen og Universiteit van Amsterdam (kjelder til artiklane finst på bibsonomy.org/user/unhammer); meir om meg på wiki-brukarsida mi.

Hent PGP/GPG-nøkkelen min her. Du kan kryptera og signera eposten din med t.d. Thunderbird (Windows/Mac/Linux) eller K9 (Android).

Haust 2009

Eg arbeidde i tillegg som seminarleiar for Prolog-kurset INFO232 dette semesteret.

Apertium

DASP303

Semesteroppgåve:

Datalingvistisk modellering @ UiB

DASP304

Semesteroppgåve:

Språkteknologiske bruksområde @ UiB

Vår 2009

Eg arbeidde som seminarleiar for kurset KOGVIT101 dette semesteret, og fekk plass i Google Summer of Code med Apertium.

Apertium

Masteroppgåve i datalingvistikk

Meir skriving.

Haust 2008

Eg arbeidde i tillegg som seminarleiar for Prolog-kurset INFO232 dette semesteret, og med nettsidene til Psykologistudentanes interesseorganisasjon PsiO.

LING305

Semesteroppgåve:

Moderne grammatisk og semantisk teori @ UiB

Masteroppgåve i datalingvistikk

Såvidt byrja på oppgåve innanfor XPAR-prosjektet («Language diversity and parallel grammars»), om parallelle trebankar og frasesamanstilling.

Vår 2008: utveksling til Amsterdam

Dette semesteret blei dokumentert på bloggen Amsterdamreisen.

Unsupervised Parsing

Oppgåver:

Probabilistic Grammars and Data-Oriented Parsing @ UvA

Haust 2007

DASP104

Eg har skrive ein liten oppskrift på korleis ein kan installere Slime og få ein litt meir hjelpsam LISP-modus til Emacs; spesielt tilrettelagt for Solaris-maskinane på datalingvistikklabben (HF:123).

Automatisk analyse av språk @ UiB

PSYK101

PSYK-notatane mine er heller uferdige.

Generell psykologi 1 @ UiB

Vår 2007

LING111

For dei som nyttar XLE på datalingvistikk ved UiB har eg ei utvida .emacs-fil her som er verdt å prøve (fila definerer t.d. eit nytt menyval i LFG-menyen som omstarter XLE og lager ein ny parser, med grammatikken til fila du jobber med som standardval).

Syntaks @ UiB

DASP201

Eg har lagt ut notata mine i syntaks (LING111 og DASP201), på dårleg nynorsk og alt.

Grammatikkar og datalingvistiske verktøy @ UiB

Haust 2006

LING116

Oppgåva mi i LING116, semantikk, var om verbet «smyge» (del 2 er frå før eg hadde hatt noko syntaks, og bør ignorerast).

Semantikk @ UiB

Haust 2004 - Vår 2006: Oslo

IT-SLP, ymse fag

… sjå den gamle UiO-sida mi for tidligere skuleoppgåver mm.

Anna arbeide eg har vore med på:

Forfattar: Kevin Brubeck Unhammer <Kevin.Unhammer hos student uib no >

Dato: 2011-01-18 22:40:17 CET

HTML generated by org-mode 6.33x in emacs 23