Dikt som beveger

Med et dikt av Gunvor Hofmo
avsluttes denne diktsiden
april 2014
---


Dikt som beveger. Hus og trær
får stemmer som Gud tolker
og mennesket åpenbarer
sine hemmeligheter
som i musikk

Dypet viser sine skjell
med perler, på havets bunn
der veldige avstander
vugger dem