Not working at UiB anymore! New webpage here.
Ikke ansatt ved UiB lenger! Ny nettside her.