Den Praktiske Professor
Univisjon film om Professor Erling Hammer, IFT, premiere

Aud B,  27. januar kl. 14.15

Abstract:
Innovasjon er et begrep som legges my forskjellig i, men for oss på universitetet handler det primært om forskningsdrevet innovasjon. Naturvitenskapelig forskning og innovasjon har alltid gått hånd i hånd og resultert et vell produkter, metoder og teknologi. Det er et spennende gjensidighet der, kanskje spesielt innenfor fysikk, faget er avhengig av teknologi for å få svar på de store spørsmålene, og faget selv bidrar til ny frontteknologi. Noen ganger er det planlagt, andre ganger ikke. Egen kompetanse ligger i bunn, men noen ganger betyr forskernes nettverk og kontakter med andre fagmiljøer og næringsliv, like mye for at innovasjon skal finne sted. Filmen Den praktiske professor viser noe av mangfoldet i innovasjon – med professor emeritus Erling Hammer i hovedrollen. Han begynte sin yrkeskarriere som elektriker, men gikk gradene og fikk spisskompetanse innen teknisk kybernetikk, elektromagnetisme å målevitenskap. Anvendelsene av hans forskning har vært mangfoldig og spenner fra medisinsk teknologi til industrielle målesystemer hvor han fortsatt er aktiv. Bak filmen står Univisjon med støtte fra IFT, Bergen Teknologioverføring og SFI Michelsensenteret.