GEOF100 - Introduksjon til meteorologi og oseanografi

Høst 2014:

For meteorologi-delen - undervist av Asgeir Sorteberg - er flg. lærebok pensum:
C. D. Ahrens (2011); Essentials of Meteorology, Brooks/Cole (Studia).

For oseanografi-delen - undervist av Helge Drange - er flg. lærebok pensum:
Talley, L. D. mfl. (2011/12); Descriptive Physical Oceanography. An Introduction (sixth edition), Elsevier, Amsterdam (Studia).
   Lenke til bokens nettside.
   Rettinger til tekst og figurtekst.
   Rettinger av figurer.

Pensumliste (pr 21. mai 2014).

Noen (kjappe) notater.

Ordliste(r)
   Norsk-engelsk (oppdatert 22. nov 2013, basert på en liste av Mirjam Glessmer, under revisjon, gi et ord om ord som ønskes med i listen...).
   Utfyllende engelsk ordliste.

Støttelitteratur
  Kapittel 14 The Atlantic Ocean og kapittel 15 Hydrology of the Atlantic Ocean fra M. Tomczak, Regional Oceanography: An Introduction
  Nettside Overflatestrømmer i Atlanterhavet og oversiktsfigur
  Philander, S G. (2001), Atlantic Ocean Equatorial Currents, in Encyclopedia of Ocean Sciences, 188-191

GEOF110 - Introduction to Atmosphere-Ocean Dynamics

Spring 2015:

Text book: Marshall, J. og R. A. Plumb (2008); Atmosphere, Ocean, and Climate Dynamics, Elsevier Academic Press, Amsterdam, 2008 (Elsevier)

Syllabus (dated Jan 2017)

Compendium to support the text book (dated 14 Nov 2016)

Compendium on some geophysical waves (dated 15 May 2014)

Supporting literature (as of 25 Nov 2015)

GEOF331 - Tidal Dynamics

Fall 2016:

Text book: David Pugh and Philip Woodworth: Sea-level science. Understanding Tides, Surges, Tsunamis and Mean Sea-Level Changes, Cambridge, ISBN 978-1-107-02819-7, 2014 (Cambridge).

Notes:
   Gade, H. G. (1995): Forelesninger over tidevann og tidevannsstrømmer, Geophysical Institute, University of Bergen (in Norwegian, only)

   Drange, H. (2016): Notes (mostly) consistent with the notation used in Pugh & Woodworth (2014), to be updated: Some notes to GEOF331 -- Tidal dynamics

REG320 - Natur og kulturmiljøforvaltning

Presentation, 11 Oct 2013

VIT212 - Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?

Presentation, 2 Sep 2013

Energimaster - tema Global energi og klimautvikling

Bakgrunnsinformasjon, sommer/høst 2014