Plan for uke 38, MAT111

Tema: Kurvedrøfting, ekstremverdiproblermer, lineær tilnærming og Taylorpolynomet

Tema for kontakttimen

Vi velger fra følgende liste. Neste uke er Helge Dahle vikar. Vær grei med ham!

Historisk note:

Taylor (1685-1731) var ikke den eneste som oppdaget det vi nu kaller Taylorpolynomene. Gregory, Newton, Leibniz, Johann Bernoulli og de Moivre skal alle ha kjent til varianter. Taylor redegjør selv for idéen første gang i et brev i 1712. Taylor sies også å være opphavsmannen til delvis integrasjon.
Bjørn Ian Dundas
2004-09-15 08:33:25 UTC