Fremdriftsplan MAT111 høst 2009

Denne planen vil oppdateres og justeres etter hvert. Ved å klikke på ukenummeret til venstre, finner dere en plan/oppsummering for ukens undervisning med lenker m.m. Jeg planlegger å legge ut planen for hver uke noen dager i forveien, slik at dere kan være på forskudd med lesingen (hvilket er nødvendig for å få fullt utbytte av forelesningene).

Tilbake til hovedsiden for kurset


UkeDatoForelesningerSeminaroppg. Gruppeoppg.Bemerkninger
33 10/08-14/08.       Oppstartmøte 12/08, 11.15-12:00 Aud. 1, Realfagbygget. Ingen andre aktiviteter, bortsett fra fadderuken!
34 17/08-21/08. Appendix I Sem21/08. G34. Første forelesning onsdag 19/08 08.15-10.00 (alternativt 16.15-18.00). Ellers (fredags)seminar, men ingen gruppeveiledning. Obligatorisk øvelse 1 lagt ut 18/08. Semesterets første h-bar med quiz fredag 21/08!
35 24/08-28/08. 1.5, 1.2, 1.3. Sem28/08. G35. Gruppene og Orakeltjenesten starter denne uken.
36 31/08-04/09. 1.4, 2.1-2.3 Sem04/09. G36. Torsdag 03/09: Generalforsamling i Matematisk Fagutvalg med påfølgende pizza i atriet og fest i Pi-happy.
37 07/09-11/09. 2.4, 2.5, 2.6 (2.8 i utg. 6), 2.9 Sem11/09. G37.  
38 14/09-18/09. 2.7, 2.8 (2.6 i utg. 6), 2.10 Sem18/09. G38.  
39 21/09-25/09. 3.1-3.4 Sem25/09. G39. Innlevering Obligatorisk øvelse 1 21/9. Husk forside! Ta kopi av oppgaven, for sikkerhets skyld!
40 28/09-02/10. 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 (4.6 i utg. 6) Sem02/10. G40.  
41 05/10-09/10. 4.3 (4.9 i utg. 6), 4.4 (4.2), 4.5 (4.3), 4.6 (4.4) Sem09/10. G41. 2. innleveringsfrist Obligatorisk øvelse 1 torsdag 08/10.

Obligatorisk øvelse 2, med innleveringsfrist onsdag 04/11, lagt ut. Den omhandler alt som er pensum til og med hele kapittel 4.

Alle (rettede) innleveringer som ble godkjent ved 1. gangs innlevering lagt ut 09/10 ved ekspedisjonskontoret på Matematisk Institutt

42 12/10-16/10. 4.8 (4.5), 4.9 (4.7), 4.10 (4.8) Sem16/10. G42.

Kun undervisning 10.15-11 (alternativt: 16.15-17) tirsdag 13/10 pga. fakultetets informasjonsuke.

Her er løsningsforslag Oblig 1.

Det "raske" og "lange" seminaret bytter rom f.o.m. fredag 16/10. Se denne siden for rom.

Semesterfest fredag 16/10 på Matematisk Institutt.

43 19/10-23/10. 5.1-5.4 Sem23/10. G43. Endelig liste over godkjent obligatorisk øvelse 1
44 26/10-30/10. 5.5-5.7 Sem30/10. G44.  
45 02/11-06/11. 6.1-6.3 Sem06/11. G45. Innlevering Obligatorisk øvelse 2: 04/11. Husk forside! Trykkfeil/bemerkninger..

Sjakkturnering i pi-happy 05/11 med vafler! Det er også mulig å kun besøke baren!

46 09/11-13/11. 6.5, 7.9 Sem13/11. G46. Obligatorisk øvelse 2 ferdig rettet. Ikke godkjente besvarelser kan hentes på ekspedisjonskontoret på matematisk institutt.

Husk quiz på h-bar fredag 13/11.

47 16/11-20/11. 6.6, 6.7, 7.1 Sem20/11. G47 Frivillig øvelse 3 lagt ut. Den omhandler den delen av pensum som ikke ble dekket av de to obligatoriske øvingene.

2. innleveringsfrist Obligatorisk øvelse 2: 18/11 for dem som ikke fikk godkjent 1. gang. Godkjente besvarelser kan hentes 19/11 fra kl. 12 ved ekspedisjonskontoret på Matematisk Institutt. Her er Løsningsforslag Oblig2.

Jeg har laget et forslag til repetisjonsplan.

48 23/11-27/11. Repetisjon   G48 Ikke seminar fredag. Orakel fredag 14-16 går som vanlig. Siste uke med forelesninger og grupper.

Endelig liste over godkjente obligatoriske innleveringer 1 og 2 er klar. Innleveringene kan hentes ved ekspedisjonskontoret på Matematisk Institutt.

26/11: Quiz og mimelek på Pi Happy om kvelden.

Her er løsningsforslag Frivillig øvelse 3.

49 30/11-04/12.       Orakeltjeneste
50 07/12-11/12.       Orakeltjeneste
51 14/12-18/12.      Eksamen 14/12, 09:00-14:00. Eksamenslokale.

Etterpå er det eksamensfest på Hulen!

Oppdatert 26/11/09.

Kapittelnummer refererer til Adams-Essex: `Calculus, a complete course', 7. utg.
Tall i parentes i rødt refererer til 6. utgave av boken.

Andreas Leopold Knutsen