Fremdriftsplan MAT112 våren 2012

Denne planen vil oppdateres og justeres etter hvert. Ved å klikke på ukenummeret til venstre, finner dere en plan/oppsummering for ukens undervisning med lenker m.m. Jeg planlegger å legge ut planen for hver uke noen dager i forveien, slik at dere kan være på forskudd med lesingen. Jeg forutsetter at dere forbereder dere til forelesningene ved å lese gjennom stoffet på forhånd. Dette er nødvendig for å få fullt utbytte av forelesningene!

De ukentlige oppgavene legges ut på denne siden. Meldinger legges ut på Mi side.

Undervisningstilbudet omfatter forelesninger (tirsdag og onsdag 10.15-12 i Auditorium A, 1. etg, Allégaten 66) og ukentlige regneøvelser. For tidspunkt på regneøvelsene, logg inn på Mi side, hvor dere også melder dere på grupper tirsdag 17. januar etter kl 14:00. Det vil også bli organisert Orakeltjeneste for de som trenger hjelp/har spørsmål til oppgavene under Litt mer.... i oppgavesettene og/eller gamle eksamensoppgaver . Denne finner sted fredager 14.15-16 i seminarrom 508 i 5. etasje på matematisk institutt og ledes av stipendiat Torleif Veen.

Eneste obligatoriske krav (i tillegg til eksamen) er godkjent obligatorisk innlevering (planlagt innleveringsfrist fredag 30. mars).

For praktiske spørsmål, kontakt administrativ kontaktperson Hilde Larsen Oppedal på hilde.oppedal@math.uib.no.

Pensumliste (lik den fra ifjor)

En rask oversikt over pensum

Hvordan utnytte forelesninger og oppgaver i MAT112?

Engelsk-norsk ordliste i matematikk.

Eksamensoppgaver etter år 2000

Noen råd til eksamen

Matematisk Fagutvalg (Pi-happy)

h-bar NBNBNB!!! åpnet igjen

NB! Planen under er kun foreløpig. Avvik og endringer vil trolig forekomme.


UkeDatoForelesninger OppgaverBemerkninger
3 16/01-20/01 9.1 + Appendix III   Første forelesning tirsdag 17/01 10.15-12. Første orakeltjeneste fredag 20/01. Påmelding grupper skjer på "Mi Side" tirsdag 17/01 etter kl. 14.00. Ingen oppgavegrupper. Pi-happy starter igjen torsdag 19/01.
4 23/01-27/01 Uniform kontinuitet (eget notat, med i pensum) Oppg4 Gruppene starter denne uken.
5 30/01-03/02 App. IV + 9.2 Oppg5  
6 06/02-10/02 9.3-9.4 Oppg6 Filmkveld i auditorium pi med filmen Pi kl 16 (omtrent).
7 13/02-17/02 9.5-9.6 Oppg7  
8 20/02-24/02 9.7, 9.8, 8.1 Oppg8  
9 27/02-02/03 8.2-8.4 Oppg9 Torsdag 01/03 legges den obligatoriske innleveringsøvelsen ut på Mi side (i "fillager")
10 05/03-09/03 8.5-8.6 Oppg10 NB! Husk påmelding til Feiring av pi-dagen 10/03.
11 12/03-16/03 10.1-10.4 Oppg11 Torleif Veen vikarierer på forelesningene.
12 19/03-23/03 Ingen forelesninger Oppg12  
13 26/03-30/03 Ingen forelesninger Oppg13 Innlevering Obligatorisk øvelse (tilgjengelig på Mi side) fredag 30/03 kl. 12.00. Gruppen fredag 12-14 flyttet til torsdag 16-18 samme sted.
14 02/04-06/04 Ingen forelesninger (Påskeferie)   Ingen grupper eller forelesninger. Ta med matteboken på fjellet!
15 09/04-13/04 12.1-12.2, litt av 12.3-12.4 (Seksjonene 1-4 i et utfyllende notat) Oppg15 Ingen grupper. Orakeltjenesten fredag går som vanlig. Torleif Veen vikarierer på forelesningene. Utfyllende notater kap 12. og mengdelæren i 10.4 og 13.1
16 16/04-20/04 Rest av 12.3, 12.6-12.7 (Seksjon 5 i et utfyllende notat) Oppg16 Utfyllende notater kap 12. og mengdelæren i 10.4 og 13.1
17 23/04-27/04 13.1-13.3 Oppg17 Resultatene fra oblig'en klare mandag 23/04. Liste over godkjente besvarelser tilgjengelig på Mi side og som oppslag på Matematisk Institutt. De som ikke har fått godkjent får egen e-post. 2. Innleveringsfrist: Mandag 07/05 kl. 14:00.
18 30/05-04/05 13.1-13.3 (forts.) Oppg18 Verken forelesning eller gruppe tirsdag 01/05. De som har gruppe denne dagen møter på en av de andre gruppene.
19 07/05-11/05 Gj.gang Prøveeksamen IV Oppg19 NB! 2. Innleveringsfrist oblig: Mandag 07/05 kl. 14:00 på ekspedisjonskontoret Matematisk Institutt.

Siste uke med ordinære grupper.

Prøveeksamener og løsningsforslag til oblig lagt ut på Mi side. Endelig liste med godkjente oblig'er foreligger på Mi side.

20 14/05-18/05      
21 21/05-25/05      
22 28/05-01/06     Ekstra orakeltjeneste. Prøveeksamener med løsningsforslag tilgjengelig på Mi side. Gamle eksamener tilgjengelig her. Ta spesielt en titt på V11 og H11.
23 04/06-08/06     Ekstra orakeltjeneste. Gj.gang Eksamen H11 mandag 04/06 fra kl. 14.15 i Aud. 1 Realfagbygget (merk sted!) (Hvis tid: Pr.eks. VI, lagt ut på Mi side)

Eksamen 07/06 Eksamenslokale.

Oppdatert 11/05/12.

Kapittelnummer refererer til Adams-Essex: `Calculus, a complete course', 7. utg. (som stemmer med 6. utg. om ikke annet er angitt)

Andreas Leopold Knutsen