INNLEVERT:

Bæreveske:

 

UTFØRELSE (evt. kommentarer rundt utførelse av oppdraget):

 

REINNSTALLERING:

Backup startet:
Backup ferdig:
Image testet og uten feil:

 

INSTALLASJON:
Mac-adresse:
IP-adresse:
Maskinnavn i AD:
Legg PC inn i DHCP:
Opprett maskinkonto i AD:
Legg til programvare:
Installer operativsystem:
Sjekk device manager:
VPN installert:
Backupfiler lagt tilbake:

 

UTLEVERING:
Legitimasjon fremvist:
PC utlevert (mottakers underskrift):