1 - Introdkusjon

Oppgåve PDF

Her finn de ein PDF med dagens oppgåver her

Oppsett av www-område

Me skal setje opp nettsider til dykk. Les gjerne denne sida for å førebu dykk.

Filhandtering

Me skal kjapt laste opp litt bilete me finn på nettet. Hjelpe dykk litt på veg med egne maskinar for de som likar å sitje på cafe å drikke latte medan de kodar.

Backup

Når ein kodar er det enormt viktig å ha tunga rett i munnen med koden sin. Me skal kikke kjapt på måtar ein kan handtere programkoden sin. Github og code.google er ting me skal snakke så vidt om.

Dine første elementer

Kva er vel HTML uten element. Me skal få dykk opp å gå med den første sida dykkar.

Å parse

Det er ikkje alltid like enkelt for ein gammal ringrev med manglande pedagogiske evner å vite kva dykk veit. Difor skal me snakke litt om parsing.