2 -Layout

Dagens oppgåver

Her finn de ein PDF med dagens oppgåver her

Valiering

Korleis kan me sjekka at sida vår følger HTML5 standard. Det kan me på denne sida validator.w3.org

Fikset design - korleis lage eit statisk design for ein gitt oppløysing.

  • Padding - Luft til elementer.
  • Border - Kant til elementer.
  • Z-index - Me kan legge ting oppå kvarandre!

Flytende design - koreis lage eit design som flyter med skjermstorleiken.

HTML5 element for layout - bli kjent med HTML5 elementer for layout.

Web-design og teori

Kva seier J. Nielsen om layout

Kva er DOM-modellen

Versjonshandtering

Kanskje me får tid til å snakke om det denne gangen.

Webserie

Snakke litt om idear til webserien og få opp eit førsteutkast - klassisk teaser.