3 - Repitisjon, restrukturering og evaluering

Dagens oppgåver

Her finn de ein PDF med dagens oppgåver her

Usability evaluering

Bruk sliden som utgangspunkt til å sjekke sida. Sliden finn de her:slide

Kategoriser funnene dine

Kode og teknisk evaluering

Korleis ser koden ut. Er det mogleg for eit menneske å lese den? Er det strukturert riktig? Er det lowercase linking? Er den indentert bra? Validerer den?

Repitisjon

HTML: Veit du forskjellen på desse elementa? html, body, title, div, img, a, table, ul li

CSS: Veit du kva ein selektor er? margin, width/height, background, position,

Restrukturering

Ting skal strukturerest uniformt. ./ ./cv ./layout
index.html med liten i osb.

Samarbeid

Korleis samarbeide om vevsider.

Webserie

Få opp eit førsteutkast - ei framside til teaser under