4 - Bilde for web og mediaqueries

Dagens oppgåver

Her finn de ein PDF med dagens oppgåver her

Her finn dykk presentasjonen

Adobe for web

Gjennomgått:

  • Korleis skalere eit bilete
  • Korleis justere DPI på eit bilete
  • Korleis justere fargedybde i bilete (for gif)
  • Lage gjennomsiktige element (PNG, SVG)
  • Litt om slicing og statisk design

Dagens arbeid

Gruppe A:

Gruppe B: