(p1kro01) This is UiB academic community server for teaching, data sharing, collaboration and experimenting. The content is not edited nor published by University of Bergen.

Les teksten:

"Nettstedene på Folk (folk.uib.no) / Org (org.uib.no) / Kurs (kurs.uib.no) ble stengt ned 30. desember 2022."

lenger nede.

Nettstedene på Folk (folk.uib.no) / Org (org.uib.no) / Kurs (kurs.uib.no) ble stengt ned 30. desember 2022.

Begrunnelse for nedstengingen:

En stor andel av de eksisterende nettsidene er utdaterte grunnet manglende vedlikehold og oppfølging.

Hvis du har en nettside på et av disse stedene som du ønsker å beholde, ber vi om at du flytter den. Aktuelle steder å flytte til kan være:

Eiere av nettsidene på Folk/Org/Kurs har selv ansvar for flyttingen. IT avdelingen har ikke kapasitet eller ressurser til å bistå i et slikt flyttearbeid.


The Folk/Org and Kurs services was discontinued on 30 December 2022.

Reasons for the discontinuation of these sites:

If you have a website in one of these places that you want to keep, we ask that you move it. Relevant places to move to can be:

Owners of websites on org.uib.no are responsible for the move. The IT division does not have the capacity or resources to assist in such relocation work.
If you have questions about this, you can contact the IT department via hjelp.uib.no
With best regards
IT department - University of Bergen
March 31, 2022