Oppgaver M 100 Høsten 2003, uke 35-38

Oppgaver merket * er oppgaver til seminaret. Listen av oppgaver er foreløpig og kan bli endret ved behov. Oppgavenumrene i fjerde utgave av læreboken er angitt i parantes.

Uke Dato Regn disse oppgavene først: og så disse:
35 25-29/8 P.1: 20, 26*
P.2: 24,
P.3: 8, 35
P.4: 3, 6, 38
P.5: 8*
P.6: 3, 22, 26*, 43
P.1: 38
P.2: 38, 48
P.3: 41*, 53*
P.4: 12, 34*
P.5: 26, 33*
P.6: 4, 9, 13*, 15*, 24, 27, 52*
36 1-5/9 P.4: 5
P.5: 9
P.6: 17*
1.2: 22*, 49, 50, 74*
1.3: 6, 32 (34)
1.4: 17*, 19
P.3: 16, 53
P.6: 29, 53
1.2: 30*, 78*
1.3: 7*, 28 (30), 34* (36)
1.4: 10, 15*, 21*, 29*, 30
37 8-12/9 1.5: 17*
2.1: 7* (9)
2.2: 13*,
2.3: 21 (25), 46* (50)
2.4: 6*
2.5: 17* (19), 19 (21), 50 (52)
4.5: 16*
1.5: 19*
2.1: 22* (24)
V97 Oppgave 1. a) *
2.3: 45 (49)
2.4: 23
2.5: 30 (32), 25 (27), 37 (39)
38 15-19/9 2.5: 32 (34), 45 (47), 57* (59)
2.6: 3, 17 (20)
2.8: 6, 9*
2.9; 9
2.10:12*
4.5: 11
2.7: 7, 15*
2.8: 13, 17*
2.9: 15*, 22
2.10: 24, 28*
4.5: 22*, 23

[ Ukene 35-38 | Ukene 39-40 | Ukene 41-44 | Ukene 45-51 ]


[ Hovedsiden om M 100 | Matematisk institutts hovedside ]

Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~jarleb/M100V03/1_V2003.html
Ansvarlig for denne siden: Jarle Berntsen
Last modified: Wed Aug 6 11:20:27 CEST 2003