Oppgaver M 100 Høsten 2003, uke 41-44

Oppgaver merket * er oppgaver til seminaret. Listen av oppgaver er foreløpig og kan bli endret ved behov. Oppgavenumrene i fjerde utgave av læreboken er angitt i parantes i de tilfeller der numrene er ulike i 4de og 5te utgave.

Uke Dato Regn disse oppgavene først: og så disse:
41 6-10/10 2.10: 30
4.2: 14*, 47 (49)
4.3: 21, 34
4.5: 21
V01: Oppgave 1. a)og b)*
E*
2.10: 42*
3.4: 21
3.6: 5*
4.4: 33*
4.5: 28
V98 Oppgave 1. a),b),c)
H*
E.
Finn absolutt maksimum og minimum, eventuelt forklar hvorfor de ikke eksisterer, for f(x)=(x3+2)/x, x>0. Finn alle x hvor f har ekstremalverdier.
H.
Gitt funksjonen f(x)=1/(x2+x+2). Undersøk om f(x) har en absolutt maksimumsverdi eller en absolutt minimumsverdi. Forklar hvordan du resonnerer, og bestem ekstremalverdiene dersom de eksisterer.
42 13-17/10 Ingen kollokvier
Ingen seminar
43 20-24/10 4.7: 16, 27
4.8: 5, 16
4.9: 10, 14, 15*, 22
5.1: 40* (44)
5.2: 3
5.3: 13
4.8: 9*, 13, 17
4.9: 8, 24, 32
5.2: 8*
5.3: 14*, 17*
J*
J.
Beregn
44 27-31/10 4.9: 23
s.347: 31 (s.344: 31)
5.5: 4 (6), 16 (18), 17 (19), 39 (41)
5.6: 3, 6 (8), 14 (16), 41 (45), 49 (53), 50 (54)
5.7: 14
H00: Oppgave 6 *
5.4: 43
5.5: 18 (20), 33 (35), 36 (38)
5.6: 8 (10), 9 (11), 39* (43), 51* (55)
5.7: 24*
K*, L*
K.
Skisser grafen til y=x(x-1)2/3 etter å ha analysert funksjonen og dens første og annen deriverte.
L.
Skisser og beregn arealet begrensert av y2=x2-x4.

[ Ukene 35-38 | Ukene 39-40 | Ukene 41-44 | Ukene 45-51 ]

[ Hovedsiden om M 100 | Matematisk institutts hovedside ]

Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~jarleb/M100V03/3_V2003.html
Ansvarlig for denne siden: Jarle Berntsen
Last modified: Wed Aug 6 12:02:07 CEST 2003