Oppgaver M 100 Høsten 2003, uke 45-49

Oppgaver merket * er oppgaver til seminaret. Listen av oppgaver er foreløpig og kan bli endret ved behov. Oppgavenumrene i fjerde utgave av læreboken er angitt i parantes i de tilfeller der numrene er ulike i 4de og 5te utgave.

Uke Dato Regn disse oppgavene først: og så disse:
45 3-7/11 5.1: 37 (41)
6.1: 4, 5, 19*, 26, 31, 38
6.2: 3, 30*, 39*
6.3: 11, 20*, 30
M*
5.1: 26 (30)
6.1: 8, 18, 27*, 37*
6.2: 33
6.3: 9, 22
M.
Finn den beste kvadratiske polynomapproksimasjonen til f(x)=x-1/3 rundt  x=125 og bruk den til å approksimere 1/(127)1/3.
46 10-14/11 6.5: 6, 11*, 17
s.405: 67 (s.403: 67)
7.1: 7*
H02: Oppgave 4 a) og b)*
Ekstraoppgave: V01: Oppgave 5 (vanskelig)
6.5: 31, 42a
s.405: 5, 79 (s.404: 5, 79)
7.9: 6, 10*
H98: Oppgave 2
H01: Oppgave 2*
47 17-21/11 9.1: 9, 12
9.2: 7, 13*
V02: Oppgave 1* og 4
9.1: 7*, 8, 20
V99: Oppgave 7*
H00: Oppgave 1*
48 25-29/11 9.3: 4, 5*
9.4: 7*, 11
H98 Oppgave 3*
V98: Oppgavene 1, 2* og 5
9.3: 6, 11, 35*
9.4: 8, 10
P*
H98: Oppgave 6
P.
For hvilke verdier av x er rekken konvergent (absolutt eller betinget), eller divergent?
49 1-5/12 9.5: 3, 5, 7, 13
9.5: 15, 21, 27, 32
Ingen kollokvier eller seminar. Disse
oppgavene vil bli gjennomgått på forelesningene
50 8-12/12 Ingen kollokvier eller seminar Samme.
51 15-19/12 Eksamen Ingen kollokvier eller seminar

[ Ukene 35-38 | Ukene 39-40 | Ukene 41-44 | Ukene 45-51 ]


[ Hovedsiden om M 100 | Matematisk institutts hovedside ]

Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~jarleb/M100V03/4_V2003.html
Ansvarlig for denne siden: Jarle berntsen
Last modified: Wed Aug 6 12:17:32 CEST 2003