Oversikt over foredrag m.m. om tekstkvalitet i rettsvitenskapelige tekster 

Tilbake til hjemmesiden


Internt ved Universitetet i Bergen 

Foredrag og opplegg for tekstkommentering på Forskerutdanningen i ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (sist oktober
november 2019, neste gang januarfebruar 2021) 

Foredrag og opplegg for tekstkommentering på Forskerlinjen for jusstudenter som skriver 60 stp masteroppgave ved UiB (sist november
desember 2019 og april 2020, neste gang novemberdesember 2020) 

Forelesning for jusstudenter som skriver 30 stp masteroppgave ved UiB (sist våren 2020, neste gang høsten 2020)

Forelesning om juridiske tekster for jusstudenter som tar examen facultatum ved UiB (sist august 2019, neste gang august 2020)

Workshopen "Enkelt, klart og effektivt" (i samarbeid med Hans Christian Farsethås) for jusstudenter på første studieår, UiB (november
desember 2017 og novemberdesember 2018)

Foredrag og opplegg for tekstkommentering innrettet mot vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet, UiB (november
desember 2016)


Utenfor UiB

Foredrag og opplegg for tekstkommentering på forskerlinje-pilot (60 stp masteroppgave) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø (februarmars 2021)

Videosnutter, foredrag og opplegg for tekstkommentering i forbindelse med Nasjonalt skrive- og klarspråkseminar i Oslo for jusstudenter som skriver 60 stp masteroppgave (arrangert fire ganger i perioden 20172019)

Foredrag og opplegg for tekstkommentering under Fjordkonferansen 2018 (parallellsesjon for jurister), Ålesund juni 2018