Oversikt over foredrag m.m. om bevisbedømmelse, etterforskning o.l.  


Tilbake til hjemmesiden


2021

“Domskonferansen”. Internseminar i Borgarting lagmannsrett, 30. september1. oktober

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, 13.15. september 

“Domskonferansen: Hensyn, formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, 13.15. september

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – 20.23. september 
    – 19.22. april 
    – 18.21. januar 

“Domskonferansen: Hensyn, formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – 20.23. september 
    – 19.22. april  
    – 18.21. januar 


2020

“Hypoteser (teori og bruk)” (med Nina Sunde). Politihøgskolens instruktørutdanning i etterforskning, Oslo 2. november

“Domskonferansen og strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger, digitalt 24.27. august

“Bevisvurdering. Politihøgskolens obligatoriske etterutdanning for nye politijurister, Oslo 4. mars 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Lillestrøm 23.26. november
    – Trondheim 10.13. februar 

“Domskonferansen: Hensyn, formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Lillestrøm 23.26. november 
    – Trondheim 10.13. februar 

“Hvordan bruker retten fortellinger i vurderingen av skyldspørsmålet?”. Arrangement i serien “Hvem skal vi tro på?” (denne gangen om Eirik Jensen-saken), Bergen 30. januar 

“Bevisvurdering
. Politihøgskolens videreutdanning for politijurister, Oslo 8. januar 


2019 

“Causal Modeling versus Proof Modeling in Bayesian Networks for Legal Evidence”. Bevisteoretisk workshop ved Universitetet i Groningen, 7.9. november 

“Overordnede hypoteser i etterforskning”. Seminar arrangert av Politihøgskolens forskergruppe for politifaglig undersøkelsesmetodikk, OsloKøbenhavn 30.31. oktober

“Generell bevisteori”. Asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet, Oslo 22. oktober 

“Robusthetsdimensjonen i straffesaker”. Eskeland-seminaret, Slirå 27.29. september

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 9.11. september 

“Domskonferansen: Hensyn, formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 9.11. september

“Relevans og beviskraft i deskriptiv argumentasjon”. Seminar om argumentasjonsteori, arrangert av Høgskolen i Innlandet, Lillehammer 12.13. juni 

“Forskning versus etterforskning”. Politihøgskolens forskningskonferanse 2019, Oslo 6.7. juni

“Vitenskapeliggjøringen av etterforskningsfaget”. Statsadvokatmøtet (nasjonalt seminar i regi av Riksadvokatembetet), Bergen 5.7. juni 

“Rådslagningen etter forhandlingsmøtet”. Fylkesnemndenes landssamling, Gjøvik 3.5. juni 

“Domskonferansen: Hensyn, formål og form”. SEND-seminaret for dommere i Norden, Reykjavik 8.10. mai

“Introduksjon til Orderud-saken”. Arrangement i regi av studentforeningen Congregatio Forensis, Bergen 25. mars 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 11.14. november 
    – Trondheim 26.29. august 
    – Trondheim 4.7. mars 

“Domskonferansen: Hensyn, formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 11.14. november 
    – Trondheim 26.29. august 
    – Trondheim 4.7. mars 

“Bevisvurdering. Politihøgskolens obligatoriske etterutdanning for nye politijurister
    – Oslo 30. oktober
    – Oslo 25. september  
    – Oslo 6. mars  

“Tankemønstre og feilkilder i bevisbedømmelsen. Internseminar for advokatfirmaet Wiersholm, Faggruppen for prosedyre og tvisteløsning, Sundvollen 1.2. mars


2018 

“Domskonferanse i straffesaker. Episode av Dommerpodden, publisert 18. november

“Sannsynligheter, forklaringer og fortellinger i bevisbedømmelsen”. Bevissymposium ved 
Juridiska fakulteten, Lunds universitet, Lund 13.14. november 

“Hypoteser (teori og bruk)” (med Nina Sunde). Politihøgskolens instruktørutdanning i etterforskning, Oslo 9. november 

“Bevisvurdering. Politihøgskolens videreutdanning for politijurister, Oslo 7. november 

“Beviskrav og tvil i straffesaker”. Foredrag i “Verdibørsen”, NRK P2 25. oktober (manuskriptet kan leses her)

“Domskonferansen i straffesaker. Fagdag i Bergen tingrett, Bergen 5. oktober  

“Bevisvurdering. Politihøgskolens obligatoriske etterutdanning for nye politijurister, Oslo 3. oktober

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 17.
19. september 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 17.19. september 

“Litt om etterforskningshypoteser”. Seminar om argumentasjonsteori, arrangert av Høgskolen i Innlandet, Lillehammer 14.15. juni 

“Er han uskyldig?”. Samtale med Bjørn Olav Jahr og Eirin Eikefjord om Baneheia-saken. "Morgenmøtet" (arrangert av Bergens Tidende), Bergen 27. april 

“Hypoteser i etterforskningen”. Seminar arrangert av forskergruppen Politiets undersøkelsesmetoder ved Politihøgskolen, Oslo 16. mars 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 19.22. november 
    – Trondheim 20.23. august 
    – Trondheim 12.15. mars 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 19.22. november 
    – Trondheim 20.23. august 
    – Trondheim 12.15. mars 


2017 

“Litt om tverrfaglighet som involverer juss”. Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring, Det juridiske fakultet, UiO, Oslo 18. oktober 

“Utvklingstrekk i bevisteorien”
. Dommerseminar i Jæren tingrett, Sandnes 28. september 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 11.
13. september 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 11.13. september 

“Bevisvurdering i moderne retterganger”. Det 41. nordiske juristmøte, Helsinki 24.25. august 

“Hypoteser og forklaring”. Seminar arrangert av forskergruppen Politiets undersøkelsesmetoder ved Politihøgskolen, Oslo 22.23. juni 

“Troverdighetsvurderinger i domstolene”. Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter (JUS), Oslo 14. juni 

Forberedt kommentar til innlegg av Erling Eide: “Bevisbedømmelse, herunder bruk av Bayes' formel”. Eskeland-seminaret, Slirå 24.26. mars 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 30. oktober  2. november 
    – Trondheim 2.5. mai 
    – Trondheim 6.9. februar 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 30. oktober  2. november 
    – Trondheim 2.5. mai 
    – Trondheim 6.9. februar 


2016 

“Netflix & kill. Samtale med Bjørn Olav Jahr og Bjørn Sørenssen om “True Crime”-sjangeren, arrangert av Studentersamfunnet i Bergen, Bergen 16. november 

“Rettslig bevisteori som vitenskapsteoretisk mikrokosmos”. Instituttseminar ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, Bergen 3. november

“Justismord i Norge. Samtale med Tore Sandberg, arrangert av Amnesty Student Bergen under Menneskerettighetsuken i Bergen, Bergen 19. oktober 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 12.14. september 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 12.14. september 

“Juryordningen under lupen: amatørdommere i rettssalen?”. Samtale med Frode Sulland og Hans Fredrik Marthinussen, arrangert av Studentersamfunnet i Bergen, Bergen 13. september 

“Lov og litteratur. Samtale med Frode Helmich Pedersen, arrangert av Fagutvalget for allmenn litteraturvitenskap, UiB, Bergen 2. september 

“Koherens og sirkularitet i bevisbedømmelsen. Eskeland-seminaret, Slirå 26.28. august 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen 
    – Bergen 6.7. juni 
    – Oslo 23.24. mai 
    – Trondheim 9.10. mai  
    – Oslo 25.26. april 
    – Oslo 11.12. april 

“Domskonferansens formål og form”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen 
    – Bergen 6.7. juni 
    – Oslo 23.24. mai 
    – Trondheim 9.10. mai  
    – Oslo 25.26. april 
    – Oslo 11.12. april 

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdanningen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo 7. mars 

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Dommermøte i Agder lagmannsrett, Skien 8. februar 


2015 

Forberedt kommentar til foredrag av Markus Jerkø: «Eksplikasjon og begrepet om bevisbyrden». Norsk Forening for Rettsfilosofi, Oslo 10. desember 

“Perspektiver på bevisbedømmelse”. Forum for vitenskapsteori, UiO, Oslo 4. november 

“Bevisbedømmelse i praksis”. Dommerfullmektigforeningens årsmøte, Oslo 16. oktober 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Modul 4, Bergen 12.14. oktober

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Modul 4, Bergen 12.14. oktober

“Noen trekk ved bevisbedømmelsen i straffesaker”. Politihøgskolens forskningskonferanse (tema: Etterforskning), Oslo 13.14. august 

“Combining Inferences and Stories”. Special Workshop: Theory of Legal Evidence, XXVII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Washington D.C. 27. juli1. august 

“Beviskravet i straffesaker”. Statsadvokatmøtet (nasjonalt seminar i regi av Riksadvokatembetet), Son 19.21. mai 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen
    – Gardermoen 15.16. juni 
    – Bergen 8.9. juni 
    – Tromsø 1.2. juni 
    – Gardermoen 18.19. mai 
    – Gardermoen 4.5. mai 
    – Værnes 27.28. april 

“Domskonferansens formål og form”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen
    – Gardermoen 15.16. juni 
    – Bergen 8.9. juni 
    – Tromsø 1.2. juni 
    – Gardermoen 18.19. mai 
    – Gardermoen 4.5. mai 
    – Værnes 27.28. april 

“Betydningen av fortellinger i bevisbedømmelsen”. Juridiska fakulteten, Lunds universitet, Lund 14. april  

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdanningen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo 
    – 26. august 
    – 15. januar   


2014 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Seminar om praktisk bevishåndtering i straffesaker (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 1.2. desember 

“Domskonferansens formål og form”. Seminar om praktisk bevishåndtering i straffesaker (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 1.2. desember 

“Bevisbedømmelse i straffesaker”. Faglunsj ved Økokrim, Oslo 19. juni 


“Bevisvurdering og bevisanalyse i domskonferanser”. Seminar om praktisk bevishåndtering i straffesaker (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 19.
20. mai

“Bevisbedømmelse i praksis”. Påtalemøtet for Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Stord 13.15. mai 

“Bevisbedømmelse i straffesaker”. Alumnidager ved Det juridiske fakultet, UiB, Bergen 9.10. mai 

“Justismord som (problematisk) forskningstema”. Slirå-seminaret 2014, Slirå 14.16. mars 

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Fagdag i Jæren tingrett, Sandnes 7. februar 

“Tiltaltes modus operandi”. Lunsjforedrag ved Riksadvokatembetet, Oslo 13. januar  

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdanningen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo 
     28. august 
    – 13. januar   


2013 

“Tankestrukturer i juridisk bevisbedømmelse”. Seminar om rettsretorikk arrangert av RELINE  Retslingvistisk Netværk, Oslo 4. oktober 

“Bevisbedømmelse i praksis
”. Videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet, Politihøgskolen, Oslo 26. september  

“Bevisbedømmelse: Slutninger, fortellinger og forklaringer”. Årsmøte i Offentlige advokaters forening, Bergen 4.
6. september 

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdaninngen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo 26. august  

“Bevisteoriens filosofiske dimensjoner”. Norsk Forening for Rettsfilosofi, Oslo 19. juni 

“Bevisbedømmelse og beviskrav i straffesaker”. Seminar for dommerne i Gulating lagmannsrett og tingrettene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Os 14. juni 

“Bevisbedømmelse i praksis”. Fakultetsseminar, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 11. juni 

“Fortellinger fra rettssalen”. Norsk Litteraturfestival (Sigrud Undset-dagene), Lillehammer 28. mai2. juni 

“Bevisbedømmelse i praksis”. Nordisk workshop i strafferett, Bergen 26.28. april 

“Bevis og fortellinger i straffesaker”. Faglunsj for administrasjonen ved Det jurdiske fakultet, UiB, Bergen 17. april 

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Dommerseminar i Bergen tingrett, Utne 11.
12. april 

“Litt om begrunnelser i domstekster for bevisresultatet i straffesaker”. Dommerseminar i Bergen tingrett, Utne 11.12. april 

“Kan et begrep om gyldige slutninger ha relevans for juridisk bevisbedømmelse?”. Slirå-seminaret 2013, Slirå 5.7. april 

“Bevis og fortellinger i rettssalen” (samtale med krimforfatter og tidligere forsvarsadvokat Chris Tvedt). ProSalong-arrangement, Bergen 5. februar 

“Bevis og fortellinger i straffesaker”. Faglig-pedagogisk dag ved UiB, Bergen 1. februar 


2012 

“Strategier for å påvirke rettens bevisanalyse”. Seminar i regi av Fagutvalg for forsvarere (Forsvarergruppen), Den norske Advokatforening, Klekken 26.28. oktober 

“To spørsmål om juridiske beviskrav”. Instituttseminar ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB, Bergen 19. april   

“Litt om behovet for besinnelse i bevisbedømmelsen og i forskningen på retten”. Debattmøte i regi av Fagutvalget for allmenn litteraturvitenskap ved Seksjon for lingvistiske, litterære og estetiske fag, UiB, Bergen 21. mars  

“Bevisanalyse under domskonferansen” 
    – Fagdag for dommerne i Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett, Eidsvoll 15. oktober  
    – Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 4.5. september 
    – Dommerseminar i Agder lagmannsrett, Skien 16. april 
    – Fagdag i Gulating lagmannsrett, Bergen 24. februar 


2011 


“Sannsynlighet og robusthet i juridisk bevisbedømmelse”. Forskergruppen for analytisk filosofi, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB, Bergen 9. desember 

“Beviskravet og bevisvurderinger i straffesaker”. Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter, Oslo 31. oktober 

“Utviklingslinjer i nyere bevisteori”. Alumni-konferansen ved Det juridiske fakultet, UiT, Tromsø 28. oktober 

“Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis”. Slirå-seminaret 2011, Slirå 16.18. september 

“Bevisanalyse under domskonferansen” 

    
 St. Thomas-seminaret (dommerseminar for Stavanger tingrett), Stavanger 21. desember 
    – 
Dommerseminar felles for tingrettene i Østfold, Fredrikstad 16. november
 
    – Dommerseminar felles for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, Mosjøen 14. oktober 
    – Dommerseminar felles for Nord-Troms tingrett og Senja tingrett, Sommerøy 13.14. oktober 
    – Internseminar i Hålogaland lagmannsrett, Nyksund 25.26. august 
    – Fagmøte i Bergen tingrett, Bergen 10. juni 
    – 
Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 29.30. mars 

“Presiseringer av beviskravet i straffesaker”. Forskergruppen for strafferett og straffeprosess, Det juridiske fakultet, UiB, Bergen 9. februar 
 

2010

Domskonferansen som beslutningsarena”. Møte i lovutvalget som vurderer ordningen med lagrette i straffesaker (“juryutvalget”), Oslo 24. september 

“Beviskravet i straffesaker  ulike presiseringer”. Påtalemøtet for Hordaland, Os 20.22. september 

“Bevist utover enhver rimelig tvil: Ulike tilnærminger til strafferettens beviskrav”. Slirå-seminaret 2010, Slirå 16.18. april  

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 22.23. mars 

“Juridisk bevisbedømmelse i filosofisk perspektiv”. Åpent Filosofisk Forum, Stavanger 1. mars 


2009


“Beviskravet og bevisbedømmelsen i straffesaker”. Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter, Oslo 23. november

“Resonnering om faktum”. Regionalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere, dommerfullmektiger og statsadvokater (arrangert av Frostating lagmannsrett i samarbeid med Domstoladministrasjonen), Trondheim 22. juni

“Tankemønstre i bevisbedømmelsen”. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 30.
31. mars

Tankemønstre i bevisvurderingen. Seminar for politietterforskere, politiadvokater og statsadvokater om etterforskning, bevisvurdering og aktorering i voldtektssaker (arrangert av Riksadvokaten/KRIPOS), Oslo 12.13. mars 

Forskning på juridisk bevisbedømmelse. Bristol-seminaret (Borgarting lagmannsrett), Oslo 5. januar


2008 

Hva betyr alminnelig sannsynlighetsovervekt?. Forskerlunsj ved Det juridiske fakultet, UiT, Tromsø 16. desember

Litt om konkretiseringer av beviskravet i straffesaker. Lunsjforedrag ved Riksadvokatembetet, Oslo 29. oktober

Beviskravet i straffesaker. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 27.28. oktober

Tankemønstre i bevisbedømmelsen. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 27.28. oktober 


2007

Bevis for skyld  særlig om forsett for skadefølge. Slirå-seminaret 2007, Slirå 14.16. september

Bevisbedømmelse i straffesaker. Rettsvitenskapens dag (arrangert av de juridiske fakultetene i Norge), Oslo 26. april


2006

Bevis og rasjonalitet. Rettsteoretisk seminar (arrangert av forskergruppen for rettsteori, Det juridiske fakultet, UiB), Bergen 6.7. juni 

Bevisteoriens tverrfaglighet. Bevisteoretisk seminar (arrangert av forskergruppen for samfunnskontroll og rettssikkerhet, Det juridiske fakultet, UiO), Oslo 30.31. mai 


Tilbake til hjemmesiden