Oversikt over foredrag m.m. om bevisbedømmelse og beslektede temaer


Tilbake til hjemmesiden


2019

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 11.-14. november
    – Trondheim 26.-29. august 
    – Trondheim 4.-7. mars 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger
    – Trondheim 11.-14. november 
    – Trondheim 26.-29. august 
    – Trondheim 4.-7. mars 


2018

“Forklaringskraft i bevisbedømmelsen”. Bevissymposium ved Juridiska fakulteten, Lunds universitet, Lund 13.-14. november

[Tittel kommer senere]. Politihøgskolens instruktørutdanning i etterforskning, Oslo 9. november 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 17.-19. september


“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 17.-19. september

“Er han uskyldig?”. Samtale med Bjørn Olav Jahr og Eirin Eikefjord om Baneheia-saken. "Morgenmøtet" (arrangert av Bergens Tidende), Bergen 27. april

“Hypoteser i etterforskningen”. Seminar arrangert av forskergruppen Politiets undersøkelsesmetoder ved Politihøgskolen, Oslo 16. mars

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 19.-22. november
    – Trondheim 20.-23. august 
    – Trondheim 12.-15. mars 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger
    – Trondheim 19.-22. november 
    – Trondheim 20.-23. august 
    – Trondheim 12.-15. mars 


2017

“Litt om tverrfaglighet som involverer juss”. Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring, Det juridiske fakultet, UiO, Oslo 18. oktober 

“Utvklingstrekk i bevisteorien”
. Dommerseminar i Jæren tingrett, Sandnes 28. september

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 11.-13. september


“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 11.-13. september

“Bevisvurdering i moderne retterganger”. Det 41. nordiske juristmøte, Helsinki 24.-25. august

“Hypoteser og forklaring”. Seminar arrangert av forskergruppen Politiets undersøkelsesmetoder ved Politihøgskolen, Oslo 22.-23. juni

“Troverdighetsvurderinger i domstolene”. Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter (JUS), Oslo 14. juni

Forberedt kommentar til innlegg av Erling Eide: “Bevisbedømmelse, herunder bruk av Bayes' formel”. Eskeland-seminaret, Slirå 24.-26. mars

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger 
    – Trondheim 30. oktober - 2. november 
    – Trondheim 2.-5. mai
    – Trondheim 6.-9. februar 

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommerfullmektiger
    – Trondheim 30. oktober - 2. november 
    – Trondheim 2.-5. mai 
    – Trondheim 6.-9. februar 


2016

“Netflix & kill. Samtale med Bjørn Olav Jahr og Bjørn Sørenssen om “True Crime”-sjangeren, arrangert av Studentersamfunnet i Bergen, Bergen 16. november

“Rettslig bevisteori som vitenskapsteoretisk mikrokosmos”. Instituttseminar ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, Bergen 3. november

“Justismord i Norge. Samtale med Tore Sandberg, arrangert av Amnesty Student Bergen under Menneskerettighetsuken i Bergen, Bergen 19. oktober 

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 12.-14. september

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Bergen 12.-14. september

“Juryordningen under lupen: amatørdommere i rettssalen?”. Samtale med Frode Sulland og Hans Fredrik Marthinussen, arrangert av Studentersamfunnet i Bergen, Bergen 13. september

“Lov og litteratur. Samtale med Frode Helmich Pedersen, arrangert av Fagutvalget for allmenn litteraturvitenskap, UiB, Bergen 2. september

“Koherens og sirkularitet i bevisbedømmelsen. Eskeland-seminaret, Slirå 26.-28. august

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen
    – Bergen 6.-7. juni
    – Oslo 23.-24. mai
    – Trondheim 9.-10. mai 
    – Oslo 25.-26. april
    – Oslo 11.-12. april

“Domskonferansens formål og form”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen
    – Bergen 6.-7. juni
    – Oslo 23.-24. mai
    – Trondheim 9.-10. mai 
    – Oslo 25.-26. april
    – Oslo 11.-12. april

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdanningen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo 7. mars

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Dommermøte i Agder lagmannsrett, Skien 8. februar 


2015

Forberedt kommentar til foredrag av Markus Jerkø: «Eksplikasjon og begrepet om bevisbyrden». Norsk Forening for Rettsfilosofi, Oslo 10. desember

“Perspektiver på bevisbedømmelse”. Forum for vitenskapsteori, UiO, Oslo 4. november

“Bevisbedømmelse i praksis”. Dommerfullmektigforeningens årsmøte, Oslo 16. oktober

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Modul 4, Bergen 12.-14. oktober

“Domskonferansens formål og form”. Nasjonalt introduksjonsprogram for dommere, Modul 4, Bergen 12.-14. oktober

“Noen trekk ved bevisbedømmelsen i straffesaker”. Politihøgskolens forskningskonferanse (tema: Etterforskning), Oslo 13.-14. august 

“Combining Inferences and Stories”. Special Workshop: Theory of Legal Evidence, XXVII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Washington D.C. 27. juli - 1. august

“Beviskravet i straffesaker”. Statsadvokatmøtet (nasjonalt seminar i regi av Riksadvokatembetet), Son 19.-21. mai

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen
    – Gardermoen 15.-16. juni
    – Bergen 8.-9. juni
    – Tromsø 1.-2. juni
    – Gardermoen 18.-19. mai
    – Gardermoen 4.-5. mai
    – Værnes 27.-28. april

“Domskonferansens formål og form”. Regionale dommerseminarer arrangert av Domstoladministrasjonen
    – Gardermoen 15.-16. juni
    – Bergen 8.-9. juni
    – Tromsø 1.-2. juni
    – Gardermoen 18.-19. mai
    – Gardermoen 4.-5. mai
    – Værnes 27.-28. april

“Betydningen av fortellinger i bevisbedømmelsen”. Juridiska fakulteten, Lunds universitet, Lund 14. april 

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdanningen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo
    – 26. august
    – 15. januar  


2014

“Strukturering av bevisbedømmelsen”. Seminar om praktisk bevishåndtering i straffesaker (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 1.-2. desember

“Domskonferansens formål og form”. Seminar om praktisk bevishåndtering i straffesaker (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 1.-2. desember

“Bevisbedømmelse i straffesaker”. Faglunsj ved Økokrim, Oslo 19. juni


“Bevisvurdering og bevisanalyse i domskonferanser”. Seminar om praktisk bevishåndtering i straffesaker (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 19.-20. mai


“Bevisbedømmelse i praksis”. Påtalemøtet for Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Stord 13.-15. mai 

“Bevisbedømmelse i straffesaker”. Alumnidager ved Det juridiske fakultet, UiB, Bergen 9.-10. mai 

“Justismord som (problematisk) forskningstema”. Slirå-seminaret 2014, Slirå 14.-16. mars 

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Fagdag i Jæren tingrett, Sandnes 7. februar

“Tiltaltes modus operandi”. Lunsjforedrag ved Riksadvokatembetet, Oslo 13. januar 

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdanningen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo
    28. august
    – 13. januar  


2013

“Tankestrukturer i juridisk bevisbedømmelse”. Seminar om rettsretorikk arrangert av RELINE Retslingvistisk Netværk, Oslo 4. oktober 

“Bevisbedømmelse i praksis
”. Videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet, Politihøgskolen, Oslo 26. september 

“Bevisbedømmelse: Slutninger, fortellinger og forklaringer”. Årsmøte i Offentlige advokaters forening, Bergen 4.-6. september

“Bevis i straffesaker”. Etterforskningsmodulen (politiutdaninngen, 3. året), Politihøgskolen, Oslo 26. august 

“Bevisteoriens filosofiske dimensjoner”. Norsk Forening for Rettsfilosofi, Oslo 19. juni 

“Bevisbedømmelse og beviskrav i straffesaker”. Seminar for dommerne i Gulating lagmannsrett og tingrettene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Os 14. juni 

“Bevisbedømmelse i praksis”. Fakultetsseminar, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 11. juni 

“Fortellinger fra rettssalen”. Norsk Litteraturfestival (Sigrud Undset-dagene), Lillehammer 28. mai-2. juni

“Bevisbedømmelse i praksis”. Nordisk workshop i strafferett, Bergen 26.-28. april 

“Bevis og fortellinger i straffesaker”. Faglunsj for administrasjonen ved Det jurdiske fakultet, UiB, Bergen 17. april 

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Dommerseminar i Bergen tingrett, Utne 11.-12. april


“Litt om begrunnelser i domstekster for bevisresultatet i straffesaker”. Dommerseminar i Bergen tingrett, Utne 11.-12. april

“Kan et begrep om gyldige slutninger ha relevans for juridisk bevisbedømmelse?”. Slirå-seminaret 2013, Slirå 5.-7. april 

“Bevis og fortellinger i rettssalen” (samtale med krimforfatter og tidligere forsvarsadvokat Chris Tvedt). ProSalong-arrangement, Bergen 5. februar 

“Bevis og fortellinger i straffesaker”. Faglig-pedagogisk dag ved UiB, Bergen 1. februar


2012

“Strategier for å påvirke rettens bevisanalyse”. Seminar i regi av Fagutvalg for forsvarere (Forsvarergruppen), Den norske Advokatforening, Klekken 26.-28. oktober

“To spørsmål om juridiske beviskrav”. Instituttseminar ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB, Bergen 19. april  

“Litt om behovet for besinnelse i bevisbedømmelsen og i forskningen på retten”. Debattmøte i regi av Fagutvalget for allmenn litteraturvitenskap ved Seksjon for lingvistiske, litterære og estetiske fag, UiB, Bergen 21. mars 

“Bevisanalyse under domskonferansen”
    – Fagdag for dommerne i Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett, Eidsvoll 15. oktober 
    – Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 4.-5. september 
    – Dommerseminar i Agder lagmannsrett, Skien 16. april 
    – Fagdag i Gulating lagmannsrett, Bergen 24. februar


2011


“Sannsynlighet og robusthet i juridisk bevisbedømmelse”. Forskergruppen for analytisk filosofi, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB, Bergen 9. desember 

“Beviskravet og bevisvurderinger i straffesaker”. Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter, Oslo 31. oktober 

“Utviklingslinjer i nyere bevisteori”. Alumni-konferansen ved Det juridiske fakultet, UiT, Tromsø 28. oktober 

“Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis”. Slirå-seminaret 2011, Slirå 16.-18. september 

“Bevisanalyse under domskonferansen”

   
St. Thomas-seminaret (dommerseminar for Stavanger tingrett), Stavanger 21. desember
    –
Dommerseminar felles for tingrettene i Østfold, Fredrikstad 16. november

    – Dommerseminar felles for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, Mosjøen 14. oktober 
    – Dommerseminar felles for Nord-Troms tingrett og Senja tingrett, Sommerøy 13.-14. oktober
    – Internseminar i Hålogaland lagmannsrett, Nyksund 25.-26. august 
    – Fagmøte i Bergen tingrett, Bergen 10. juni
    –
Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 29.-30. mars

“Presiseringer av beviskravet i straffesaker”. Forskergruppen for strafferett og straffeprosess, Det juridiske fakultet, UiB, Bergen 9. februar
 

2010

Domskonferansen som beslutningsarena”. Møte i lovutvalget som vurderer ordningen med lagrette i straffesaker (“juryutvalget”), Oslo 24. september

“Beviskravet i straffesaker ulike presiseringer”. Påtalemøtet for Hordaland, Os 20.-22. september

“Bevist utover enhver rimelig tvil: Ulike tilnærminger til strafferettens beviskrav”. Slirå-seminaret 2010, Slirå 16.-18. april 

“Bevisanalyse under domskonferansen”. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 22.-23. mars

“Juridisk bevisbedømmelse i filosofisk perspektiv”. Åpent Filosofisk Forum, Stavanger 1. mars


2009


“Beviskravet og bevisbedømmelsen i straffesaker”. Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter, Oslo 23. november

“Resonnering om faktum”. Regionalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere, dommerfullmektiger og statsadvokater (arrangert av Frostating lagmannsrett i samarbeid med Domstoladministrasjonen), Trondheim 22. juni

“Tankemønstre i bevisbedømmelsen”. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Bergen 30.-31. mars

Tankemønstre i bevisvurderingen. Seminar for politietterforskere, politiadvokater og statsadvokater om etterforskning, bevisvurdering og aktorering i voldtektssaker (arrangert av Riksadvokaten/KRIPOS), Oslo 12.-13. mars

Forskning på juridisk bevisbedømmelse. Bristol-seminaret (Borgarting lagmannsrett), Oslo 5. januar


2008

Hva betyr alminnelig sannsynlighetsovervekt?. Forskerlunsj ved Det juridiske fakultet, UiT, Tromsø 16. desember

Litt om konkretiseringer av beviskravet i straffesaker. Lunsjforedrag ved Riksadvokatembetet, Oslo 29. oktober

Beviskravet i straffesaker. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 27.-28. oktober

Tankemønstre i bevisbedømmelsen. Nasjonalt seminar om bevisvurdering for embetsdommere (arrangert av Domstoladministrasjonen), Oslo 27.-28. oktober


2007

Bevis for skyld særlig om forsett for skadefølge. Slirå-seminaret 2007, Slirå 14.-16. september

Bevisbedømmelse i straffesaker. Rettsvitenskapens dag (arrangert av de juridiske fakultetene i Norge), Oslo 26. april


2006

Bevis og rasjonalitet. Rettsteoretisk seminar (arrangert av forskergruppen for rettsteori, Det juridiske fakultet, UiB), Bergen 6.-7. juni

Bevisteoriens tverrfaglighet. Bevisteoretisk seminar (arrangert av forskergruppen for samfunnskontroll og rettssikkerhet, Det juridiske fakultet, UiO), Oslo 30.-31. mai 


Tilbake til hjemmesiden