Bøyum, S. (2015). Utdanning, ulikskap og urettferd (forthcoming).

Hilt, L. & Bøyum, S. (2015). “Kulturelt mangfold og intern eksklusjon” (submitted).

& Simon Øverland, “Psykiske lidingar og kulturell variasjon”, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, september 2014

«Seksualundervising og livssynspluralisme», i Astrid Tolo og Kariane Westrheim (red.), Kompetanse for Mangfold. Fagbokforlaget 2014 (PREPRINT)

«Evidensbasert undervising – Eit filosofisk forsvar», Nytt Norsk Tidsskrift, 1/2013 (PREPRINT)

«John Rawls – Danning til rettferd», i Ingerid Straume (red.), Danningens filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 2013 (PREPRINT)

«Deliberasjon som danningideal», i Ingerid Straume (red.), Danningens filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 2013 (PREPRINT)

«Rawls som praktisk filosof», Norsk Filosofisk Tidsskrift, 03/2010 (PREPRINT)

«Forskning og håndverk», Uniped, 39-48, 2/2010 (PREPRINT)

«Kunnskap og vurdering», i Kunnskap i Skolen, Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.), Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 83-98, 2010 (PREPRINT)

«Å vite hva man tror – Selverkjennelse og førstepersonsautoritet hos Davidson, Hacker og Wittgenstein», Norsk Filosofisk Tidsskrift, 44 (1), 65-75, 2009 (PREPRINT)

«Ei offentleg stemme – Estetikk og Politikk hjå Rawls og Cavell», Agora, 84-102, 1/2 2008 (PREPRINT)

«Barndom i Berlin – Lesing, erfaring, danning», Replikk, 94-102, april 2008 (PREPRINT)

«Sekundære uttrykk – Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet», Nordisk Estetisk Tidskrift, 22-44, 31/2005 (PREPRINT)

«Aspekter og paradigmer – Vårt perseptuelle forhold til estetisk ekspressivitet», Nordisk Estetisk Tidskrift, 94-116, 25-26/2002 (PREPRINT)

«Aspekter og ansikter – Fysiognomisk persepsjon av andre mennesker», Norsk Filosofisk Tidsskrift, 224-240, 4/2002 (PREPRINT)

«Variasjoner over ukjent tema – Wittgensteins Zettel», Norsk Filosofisk Tidsskrift, 292-296, 4/2002 (PREPRINT)

«Kunstverkets metode – Gadamers begrep om kunstverkets Selbstdarstellung», Kunst og Kultur, 177-190, 3/2002 (PREPRINT)

«Filosofi og naivitet – Idealtypiske syn på filosofiens forhold til det barnlige», Barn, 99-116, 2/2002 (PREPRINT)