«Meritokratiets Problem», Manifest Tidsskrift, 22.10.2014

«Evidensbasert undervisning», Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, 13.6.2013

«Samling og System», Bergen senter for elektronisk kunst, Rad#5, Knipsu, 6.6.2013.

«Liberalisme og verdien av autonomi», Seminar om Lars Svendsen, Frihetens Filosofi, Bergen, 30.5.2013

«Herding og kroppsøving - et filosofisk essay», Fagbladet Kroppsøving, nr. 4, 2013

«Toleranse for dei intolerante», Bergens Tidende, 4.10.2012

«Om seriebegrepet - Bakhtin, Rabelais og Benjamin», Bergen senter for elektronisk kunst, Rad#1, Knipsu, 11.3.2011

«Nokre ting om filosofi i barnehagen», Barnehagefolk, 2/2007

«Kvifor og korleis vi bør ha filosofi i skulen», Utdanning, 15/2005

«Filosofi som fag», KRL-nett, 08/2005