«Kontroversielle spørsmål i klasserommet», Agenda Magasin, 4.9. 2018.
«Hvorfor er det galt å slå barn?», Vårt Land, 12.7. 2018.
«Hvorfor er det galt å slå barn?», www.religioner.no, 27.2. 2018
«Hvorfor er det galt å slå barn?», www.politiskfilosofi.no, 31.1. 2018.
«Utjamning nedover», Agenda Magasin, 23.4. 2018.
«Skuledebatt: Er nyansar kjedelege?», Agenda Magasin, 29.9. 2017.
«Onora O’Neill: Familieetikkens mor», Bergens Tidende, 7.6. 2017. (med Espen Gamlund).
«Skulen gjer ikkje gutar urett», Agenda Magasin, 10.3. 2017.
«Privat leksehjelp: Urettferdig og uunngåeleg». Bergens Tidende, 2.6. 2016.
«Kven skal eige barna?», Bergens Tidende, 27.4. 2016.
«Å toppe eller ikkje toppe», Bergens Tidende, 23.1. 2016.
«Effekten av lekser», Bergens Tidende, 12.11. 2015.
«Diskriminerer me dyslektikarar?», Forskerforum, september 2015.
«Plikt til å elske?», Bergens Tidende, 22.9. 2015.
«Dum og deilig?», www.politiskfilosofi.no, 18.9.2015.
«Like muligheter revisited», www.politiskfilosofi.no, 17.8. 2015.
«Eit forsvar for sivil ulydnad», Klassekampen, 2.7. 2015.
«Når ulikskap er rettferdig», Bergens Tidende, 30.6. 2015.
«Flaks og fotball», www.politiskfilosofi.no, 16.6. 2015.
«Dysleksi og diskriminering», www.politiskfilosofi.no, 8.6. 2015.
«Michael Young og klasseparadokset» www.politiskfilosofi.no, 24.5. 2015.
«Klima og sivil ulydnad», www.politiskfilosofi.no, 28.4. 2015.
«Kvifor humra kunnskapsministeren?», www.politiskfilosofi.no, 14.4. 2015.
«Seksualundervising og livssynspluralisme», www.politiskfilosofi.no, 13.3. 2015.
«Venstrelibertarianisme – ukjend i Noreg», www.politiskfilosofi.no, 2.3. 2015.
«Det beste argumentet for privatskular», www.politiskfilosofi.no, 25.2. 2015.
«Rettferdig fordeling av kognitiv doping», www.politiskfilosofi.no, 9.2. 2015.
«Kva tyder sjanselikskap», www.politiskfilosofi.no, 17.1. 2014.
«Kjønnsforskjellar i skulen – er dei urettferdige?», www.politiskfilosofi.no, 8.12. 2014.
«Meritokratiets problem», Manifest Tidsskrift, okt. 2014.
«Herding og kroppsøving – et filosofisk essay», Fagbladet Kroppsøving, nr. 4, 2013.
«Toleranse for dei intolerante», Bergens Tidende, 4.10. 2012.
«Barndom i Berlin – Lesing, erfaring, danning», Replikk, 94-102, april 2008.
«Nokre ting om filosofi i barnehagen», Barnehagefolk, 2/2007.
«Kvifor og korleis vi bør ha filosofi i skulen», Utdanning, 15/2005.
«Filosofi som fag», KRL-nett, august 2005.