Bøker:
Bøyum, S. (2016). Utdanning, ulikskap og urettferd. Bergen: Fagbokforlaget.
Bøyum, S. (2006). In a Universal Voice - An Essay on Philosophical Education. Dr. avhandling (dr. art.). Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Artikler:
Bøyum, S. (2018). The Democratic Duty to Educate Oneself. Nord. Journal for Applied Ethics.
Bøyum, S. (2017). La formation de l’autorité de la première personne. A contrario 2017/2.
Bøyum S. & Gamlund E. (2017) Family Ethics. Nord. Journal for Applied Ethics, 11(1), 1–4.
Bøyum S. (2017). Profesjonell kunnskapsetikk og intellektuelle dygder i profesjonsutdanning. I: Sølvi Mausethagen og Jens-Christian Smeby (red.), Profesjonsstudier III. Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo:Universitetsforlaget.
Bøyum, S. (2017). Wittgenstein, Learning, and the Expressive Formation of Emotions. I: M.A. Peters and J. Stickney (red.), A Companion to Wittgenstein on Education. Springer.
Bøyum, S. (2016) Wittgenstein and the Learning of Emotions. I: M.A. Peters (red.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer.
Bøyum, S. (2016). Evidensbasering og profesjonell autonomi. I: H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes og J. Kjøbli (red.), Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal. s. 11-26.
Bøyum, S. (2016). Thomas Piketty and the Justice of Education. Journal of Philosophy of Education, 50(2), s. 135-146.
Samuelsson, M. & Bøyum, S. (2015). Education for Deliberative Democracy: Mapping the Field. Utbildning och Demokrati, 24(1). s. 75-94.
Hilt, L. & Bøyum, S. (2015). Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 99(3–4), s. 181–193.
Bøyum, S. & Øverland, S. (2014). Psykiske lidingar og kulturell variasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, september 2014.
Bøyum, S. (2014). Fairness in Education – A Normative Analysis of OECD Policy Documents. Journal of Education Policy, 29(6), s. 856-870.
Bøyum, S. (2014). Seksualundervising og livssynspluralisme. I A. Tolo & Westrheim, K. (red.), Kompetanse for Mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. s. 169-189.
Bøyum, S. (2013). Wittgenstein, Social Views and Intransitive Learning. Journal of Philosophy of Education, 47(3), s. 491-506. Bøyum, S. (2013). Rawls’ Notion of the Political Conception as Educator. European Journal of Political Theory, 12(2), s. 136-152.
Bøyum, S. (2013). Evidensbasert undervising – Eit filosofisk forsvar. Nytt Norsk Tidsskrift, 1/2013.
Bøyum, S. (2013). John Rawls – Danning til rettferd. I I. Straume (red.), Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendal. s. 187-199.
Bøyum, S. (2013). Amy Gutmann – Deliberasjon som danningsideal. I I. Straume (red.), Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendal. s. 347-356.
Bøyum, S. (2010). The Concept of Philosophical Education. Educational Theory, 60 (5), s. 543-559.
Bøyum, S. (2010). Rawls som praktisk filosof. Norsk Filosofisk Tidsskrift, 45 (3), s. 187–199.
Bøyum, S. (2010). Forskning og håndverk, Uniped, Vol. 33, 2/2010, s. 39–48.
Bøyum, S. (2010). Kunnskap og vurdering. I S. S. Hovdenak & Erstad, O. (red.). Kunnskap i Skolen. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s. 83-98.
Bøyum, S. (2009). Å vite hva man tror – Selverkjennelse og førstepersonsautoritet hos Davidson, Hacker og Wittgenstein, Norsk Filosofisk Tidsskrift, 44 (1), s. 65-75.
Bøyum, S. (2008). Ei offentleg stemme – Estetikk og Politikk hjå Rawls og Cavell. Agora, 1/2 2008. s. 84-102.
Bøyum, S. (2008). The Concept of Philosophical Experience. Metaphilosophy, 39(3), s. 265-281.
Bøyum, S. (2008). Words from Nowhere – Limits of Criticism, Philosophical Investigations, 31(2), s. 161-181.
Bøyum, S. (2008). What is a Political Theory of Education. Nordic Studies in Education, 27(1), s. 30–38. Bøyum, S. (2007). Philosophical Allegories in Rousseau. Philosophy and Literature, 31(1), s. 67-78.
Bøyum, S. (2007). Philosophy and Language Learning. Studies in Philosophy and Education, 26(1), s. 43-56.
Bøyum, S. (2005). The Legitimacy of Critical Thinking: Political Liberalism and Compulsory Education. Thinking: The Journal of Philosophy for Children, 18(1), s. 31-46.
Bøyum, S. (2005). Sekundære uttrykk – Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidskrift, 31/2005, s. 22-44.
Bøyum, S. (2004). Philosophical Experience in Childhood, Thinking: The Journal of Philosophy for Children, 3/2004, s. 4-12.
Bøyum, S. (2002). Aspekter og paradigmer – Vårt perseptuelle forhold til estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidskrift, , 25-26/2002.s. 94-116.
Bøyum, S. (2002). Aspekter og ansikter – Fysiognomisk persepsjon av andre mennesker», Norsk Filosofisk Tidsskrift, 37(4), s. 224–240.
Bøyum, S. (2002). Variasjoner over ukjent tema – Wittgensteins Zettel. Norsk Filosofisk Tidsskrift, 37(4), s. 292-296.
Bøyum, S. (2002). Kunstverkets metode – Gadamers begrep om kunstverkets Selbstdarstellung. Kunst og Kultur, , 3/2002, s. 177-190.
Bøyum, S. (2002). Filosofi og naivitet – Idealtypiske syn på filosofiens forhold til det barnlige. Barn, 2/2002, s. 99-116.