Papers related to the project "From Parallel Corpus to Wordnet"

Helge Dyvik: A translational basis for semantics. (1998) (html)
Helge Dyvik: Translations as semantic mirrors: from parallel corpus to wordnet. (2002) (pdf)
Helge Dyvik: Heuristisk utvidelse av t-bilder fra korpus. (pdf) (En pedagogisk skisse av prosedyren.)
Helge Dyvik: Semantic Mirrors in Medley Interlisp. User's Guide. (2002) (html)
Helge Dyvik: Translations as a Semantic Knowledge Source. [Draft, 2003] (pdf)
Gunn Inger Lyse: Fra speilmetoden til automatisk ekstrahering av et betydningstagget korpus for WSD-formål. Hovedoppgave, Seksjon for lingvistiske fag, Universitetet i Bergen 2003.
Martha Thunes: Ekserpering av oversettelseskorrespondanser fra parallelltekst. (html, ps, pdf) (Revidert februar 2003)
Martha Thunes: Evaluating thesaurus entries derived from translational features. Paper presented at NODALIDA, Reykjavík, 2003. (pdf)